VIKMB22 Praxe a stáže

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
podle zvolené kreditové hodnoty: počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredity 70 hodin = 4 kredity 100 hodin = 5 kreditů. 5 kr. (od 2 krok 1 kred). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alexandra Škyříková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat informace a osobní zkušenost s fungováním instituce (knihovna, nezisková organizace, firma)
Osnova
  • Náplň podle typu instituce a počtu hodin, které připadají na praxi/stáž.
Literatura
  • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
  • Průvodce znalostmi a dovednosti evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb :eurosměrnice KIS. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. 51 s. ISBN 80-85851-10-5. info
Výukové metody
Instruktáž,odborný dohled, mentoring, konzultace, workshopy.
Metody hodnocení
řízená praxe - ústní či písemné hodnocení kvality práce
Informace učitele
Praxi mohou absolvovat také kombinovaní studenti. Předpokládá se, že praxe bude prováděna mimo pracoviště studenta. Studenti mohou využít nabídky praxí na http://jobbox.knihovna.cz nebo si mohou najít praxi v instituci dle svého výběru. V tom případě je nutné výběr konzultovat s garantem praxí Martinem Krčálem. Průběh praxe 1) Z naší nabídky si vyberte praxi, která vás zaujala a kontaktujte mentora praxe z instituce s tím, zda je ještě volná. Můžete si také domluvit vlastní praxi, kterou vám musíme schválit (v instituci se domluvte na podrobnostech a poté kontaktujte garanta praxí pro schválení). Praxe nemůže probíhat v zahraničí, není placená a neměla by probíhat na vašem pracovišti, kde máte zaměstnanecký poměr. Jakmile se domluvíte s garantem v instituci, pokračujte bodem 2. 2) Zaregistrujte si předmět v ISu a nastavte si u něj kredity podle hodinové dotace praxe (viz Rozsah). Kredity se nastavují u registrace předmětů. Je nutné je nastavit ještě před uzavřením registrace předmětů. Později se musí žádat o výjimku na studijním oddělení a není zaručeno, že Vám bude vyhověno. Pokud nedojde k přímé registraci předmětu, zažádejte o výjimku. 3) Na http://jobbox.knihovna.cz/registrace vyplňte formulář, ve kterém nám napíšete, jakou praxi jste si vybrali. Zadejte také vaše vstupní očekávání a pokuste se zdůvodnit výber instituce. Tyto položky budou sloužit k vyhodnocení praxe po jejím skončení. 4) Před zahájením praxe je nutné podepsat smlouvu. Preferujeme smlouvu přímo s institucí. Pokud ji instituce nevyžaduje, uzavře se smlouva pouze mezi FF MU a studentem. Obě smlouvy jsou dostupné v sekci "Dokumenty ke stažení". Je nutné, aby byla smlouva vyplněná před nástupem studenta na praxi! Pokud nastupujete na praxi do Ústřední knihovny FF MU, do Knihovny Na Křižovatce nebo do Ústřední knihovny Mendelovy univerzity, není žádná smlouva potřeba. 5) Smlouvu vytiskněte ve třech exemplářích, zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správné - Vaše podpisy, jméno garanta z KISKu, podpisy garanta z dané instituce apod., vyplňte, nechejte potvrdit institucí a přineste na KISK. My zajistíme podpis pana děkana a jeden exemplář vám vrátíme pro instituci. Knihovny obvykle smlouvy nepožadují, v tom případě vytiskněte smlouvu o realizaci praxe se studentem opět ve třech exemplářích a postupujte stejně jako u smlouvy s institucí. 6) V průběhu semestru má student možnost kdykoliv kontaktovat garanta praxe a probrat s ním vše, co se týká účasti na praxích – problémy, nespokojenost s praxí, doplnění znalostí, další postup apod. Konzultovat lze elektronicky nebo si lze přes e-mail domluvit osobní schůzku. V případě problémů nebo nespokojenosti s praxí se ozvěte co nejdříve. Po skončení praxe již nemůžeme sjednat nápravu. V některých případech lze na žádost studenta i změnit instituci. 7) V průběhu praxe se můžete s ostatními podělit o vaše radosti i starosti. Připravili jsme pro vás formulář Střípky z praxe, kde můžete své zkušenosti sdílet s garantem i ostatními studenty. Cílem je, aby z těchto vašich zkušeností postupně vzniklo hodnocení institucí. 8) Po skončení praxe si nechte potvrdit formulář o absolvování praxe mentorem a vyplníte evaluační formulář praxe. Oba dokumenty odevzdáte podepsané garantovi praxe. 9) Abychom Vám mohli praxi zapsat, je tedy nutné: zaregistrovat si praxi na JobBooku, odevzdat vyplněné smlouvy, absolvovat smluvenou praxi, odevzdat potvrzení o absolvování praxe/stáže podepsané mentorem a vyplnit evaluační formulář. Nezapomeňte: Po celou dobu praxe jsme vám k dispozici. Pokud budete mít jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat garanta praxí. Platí to zejména v případech, kdy zjistíte, že praxe nesplňuje vaše očekávání, změnila se náplň nebo se vám mentor dostatečně nevěnuje. Vždy je možné domluvit schůzku s garantem, vyjasnit si situaci a sjednat nápravu nebo praxi zrušit a domluvit operativně jinou. Aktuální informace sledujte na jobbox.knihovna.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKMB22