VIKMB30 Výzkumný seminář

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
podle zvolené kreditové hodnoty: počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredity 70 hodin = 4 kredity 100 hodin = 5 kreditů. 5 kr. (od 2 krok 1 kred). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Kurz si mohou zapsat pouze studenti, kteří se podílejí na výzkumném projektu KISK pod vedením některého z členů Kabinetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: SOUHLAS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výzkumného semináře se magisterští studenti mohou podílet na výzkumných projektech Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Cílem kurzu je zvýšit výzkumné kompetence studentů. Po absolvování předmětu je studující schopen: definovat výzkumný cíl a navrhnout design výzkumu; analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu; vytvořit odborný text prezentující výsledky výzkumu.
Osnova
  • Během semestru probíhají dvě společná badatelská setkání a zejména individuální konzultace s vedoucím výzkumného projektu. Termíny badatelských setkání budou upřesněny.
Literatura
    doporučená literatura
  • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 184 s. ISBN 9788024730066. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou badatelských setkání a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Přijatá zpráva o výzkumném úkolu, případně dokončený odborný článek nabídnutý k publikaci v odborném časopise.
Informace učitele
http://knihovna-ff.ics.muni.cz/jobbox/index.php?ukol=2&predmet=7
Seznam témat výzkumných projektů pro semestr Podzim 2013: * Evaluace Kurzu práce s informacemi (asistence při focus groups, analýza dat, spolupráce na vytváření metodiky pro evaluaci e-learningových kurzů) - 2 místa * Hodnocení služeb knihoven - Mystery shopping v knihovnách - spolupráce na metodice pro hodnocení služeb knihoven - 2 místa * Výzkum veřejných služeb v ČR - příprava reprezentativního kvantitativního výzkumu zaměřeného na vnímání a postoje k veřejným službám Zájemci o jednotlivá témata kontaktují Ladislavu Z. Suchou (sucha@phil.muni.cz).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.