VIKMB30 Výzkumný seminář

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
podle zvolené kreditové hodnoty: počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredity 70 hodin = 4 kredity 100 hodin = 5 kreditů. 5 kr. (od 2 krok 1 kred). Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Černý (cvičící)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (cvičící)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: SOUHLAS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem Výzkumného semináře je zvýšit výzkumné kompetence studentů. V rámci kurzu se studenti podílí na výzkumných projektech Kabinetu informačních studií a knihovnictví.
Po absolvování předmětu je studující schopen:
definovat výzkumný cíl a navrhnout design výzkumu;
analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu;
vytvořit odborný text prezentující výsledky výzkumu atd.
Osnova
  • Součástí kurzu jsou dvě společná badatelská setkání a v průběhu semestru probíhají konzultace s vedoucím výzkumného projektu. Témata vypisovaná pro semestr podzim 2014: http://jobbox.knihovna.cz/index.php?ukol=1&predmet=7
Výukové metody
Výuka probíhá formou badatelských setkání a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Skupinový projekt, závěrečná prezentace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.