VIKMB34 Leadership

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Petr Pouchlý (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 3. 11. 9:00–18:40 G22, Ne 4. 11. 9:00–18:40 G22
Předpoklady
Žádné povinné. Předchozí zkušenost na (studentském) projektu v pozici vedoucího je výhoda.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/15, pouze zareg.: 1/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Co chci, aby se studenti naučili? - pochopili základy jak pracovat s týmem, který by měli vést (být jeho součástí) - jaké vlastnosti v sobě zlepšovat, pokud se chtějí stát dobrým lídrem (šéfem) - rozuměli rozdílu mezi řízením lidí a vedení lidí - seznámili se z tvrdými metodami řízení projektů a jejich návazností práci v týmu - rozpoznali rozdílné typologie osobností pro práci v týmu - položili základy své budoucí profesní kariéře na vůdcovské pozici
Osnova
  • Kdo jsem já 1. Osobnost lídra - význam vedení pro tým/skupinu - rozdíl mezi manažerem a lídrem - vedení/řízení lidí - volní vlastnosti a předpoklady 2. Není šéf jako šéf - česká praxe v řízení lidí - řídící styly (benefity/úskalí) - osobnosti a jejich práce Kdo je můj tým 3. Metodologie osobnosti - význam sociologie a psychologie pro stavbu týmu - osobnostní testy psychologie osobnosti (MBTI, Bochumský, Belbin, Enneagram) - sestavování týmu 4. Výběr do týmu - rectruitment vs. assessment - talent management - gender / expat otázky Jaký je smysl 5. Životní cyklus člena týmu - začněte s Proč? - motivace a její význam v řízení - kompetenční model a rozvoj jedince 6. Motivace v týmu - týmové vs. individuální motivace - teambuilding/teamspirit - KPI a zařazení týmu v rámci organizace 7. Zpětná vazba - význam a důležitost ZV - aktivní naslouchání - techniky vedení a vyhodnocení Aplikace v praxi 8. Komunikace - interní/externí komunikace a její pravidla - způsoby distribuce informací v organizaci - jak pracovat, nikoliv jen “komunikovat” 9. Krizové řízení - definice a příčiny - metody aplikace - dopady na tým/organizaci 10. Korporátní prostředí - pravidla moštárny - lokální vs. globální korporace - vězňovo dilemma mezi týmem a nadřízenými 11. Jak přežít v pozici lídra - mezilidské vztahy - bossing vs. mobbing - finance, prestiž, kariérní žebříček 12. Tým bez šéfa - agilní metodiky organizace práce (HCD, Scrum) - benefity a úskalí - uplatnění v praxi 13. Já, lídr - life/work ballance - získávání zkušeností a jejich zhodnocení - psychická odolnost
Literatura
    doporučená literatura
  • GRIFFIN, Ricky W. a Gregory MOORHEAD. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. 11. vyd. Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1133626695.
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Výuka proběhne blokově v termínu 26.-27. 11. 2016.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKMB34

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 08:37, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému