EN

FF:VIKMB47 Základy algorit. myšlení - Informace o předmětu

VIKMB47 Základy algoritmického myšlení

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Ondřej Veselý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G02
Předpoklady
Předmět nepředpokládá, žádné předchozí technické znalosti (krom standardní počítačové gramotnosti. Stejně tak není potřeba žádné speciální programové vybavení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Naučit zásady algoritmického myšlení zejména v kontextu úloh hromadného zpracování dat. Naučit základní programovací techniky za účelem praktické analýzy a transformaci dat.
Osnova
 • Základní pojmy a principy, možnosti algoritmizace
 • Reprezantace algoritmu, metody návrhu algoritmů
 • Možnosti zápisu agoritmů, vývojové diagramy
 • Základní datové typy, jejich reprezentace a zpracování
 • Prvky programovacích jazyků
 • Interakce s uživatelem, načítání a ukládání dat
 • Pole, cykly, matice, řazení
 • Základní úlohy algorimizace, analýza a transformace dat
Literatura
  doporučená literatura
 • MOTYČKA, Arnošt. Algoritmizace. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1999, 75 s. ISBN 80-85615-80-0.
 • Švec, Jan. Učebnice jazyka Python. Vydání 2.2, 2002
 • Chaudhuri, A. 2005. The Art of Programming Through Flowcharts and Algorithms. 1. Laxmi Publications.
Výukové metody
Týdenní přednášky. Praktická programovací cvičení a komentované ukázky kódu. Předmět je možné absolvovat v rámci kombinovaného studia.
Metody hodnocení
Písemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKMB47