EN

FF:VIKMB49 Design a inovace - Informace o předmětu

VIKMB49 Design a inovace

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Adam Hazdra, M.Sc. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Martinek (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Strnadová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 C41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na teoretické uchopení a aplikaci poznatků z oblasti řízení inovací a design managementu. Po úspěšném absolvování budou student schopný - orientovat se v základní literatuře ohledně řízení inovací a design managementu - popsat různé metody řízení a analýzy inovací - analyzovat životní cyklus služeb  aplikovat při inovaci služeb celostní pohled organizační architektury, - provést inovační audit  - sepsat manažerskou vizi zavádění inovace do organizace
Osnova
 • - Postavení designu a jeho význam a přínos pro organizaci - Budování inovačního organizačního kontextu - Interaktivní povaha inovací - Stabilizace dominantního designu - Inovace jako řídící proces - Učení a rozvoj schopností pro inovační management - Model managementu změny - analýza změny
Literatura
  povinná literatura
 • BASON, Christian. Leading public sector innovation : co-creating for a better society. Portland, OR: Policy Press, 2010. ix, 278. ISBN 9781847426345. info
  neurčeno
 • Leading change (Orig.) : Vedení procesu změny : osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. info
 • BEST, Kathryn. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation
 • ZIMBARDO, P. G., BOYD, J. N. Putting time in perspective: a valid, reliable, individual-differences metric.
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
 • TIDD, Joseph, J. R. BESSANT a Keith PAVITT. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a operačních změn. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. xiv, 549. ISBN 9788025114667. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky diskuzní panely, prezentace studentů, stáž, případová studie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/VIKMB49