VIKMB59 International Internship

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alžběta Šašinková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Předmět je možné úspěšně ukončit pouze v případě úspěšně absolvované zahraniční stáže v délce minimálně 2 měsíce.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Předmět je určen výhradně studentům, kteří v daném semestru absolvují zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+ nebo podobném programu v délce minimálně 2 měsíců. Zápis je možný pouze na základě Learning Agreementu schváleného všemi stranami.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/VIKMB59