EN

FF:VIKMB66 Digitální design bez bariér - Informace o předmětu

VIKMB66 Digitální design bez bariér

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Pavlíček (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Rozvrh
Út 14:00–15:40 KOM 114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude umět student vysvětlit, jaké výhody přináší inkluzivní design a přístupnost uživatelům se specifickými potřebami. Bude také umět charakterizovat potřeby jednotlivých skupin uživatelů se specifickými potřebami i asistivní technologie, které pro práci v digitálním prostředí používají. Absolvent předmětu také bude umět vyjmenovat, bariéry tito uživatelé nejčastěji narážejí, a tyto bariéry v digitálním rozhraní identifikovat. Bude umět posoudit míru závažnosti jednotlivých bariér a navrhnout opatření, jejichž aplikováním lze tyto bariéry zmírnit či zcela odstranit.
Osnova
 • uživatelé se specifickými potřebami (charakteristika, reálné potřeby
 • ve vztahu k práci v digitálním prostředí…)
 • asistivní technologie (charakteristika, typy, výhody, omezení..)
 • principy inkluzivní designu
 • přístupnost webu a aplikací
 • uživatelsky vkládaný obsah
 • praktické ukázky funkčních a v praxi užívaných řešení
Literatura
  doporučená literatura
 • PICKERING, Heydon: Inclusive Design Patterns. ISBN 978-3-945749-43-2
 • KALBAG, Laura: Accessibility for everyone. ISBN 978-1-937557-61-4
 • COADY, Geri: Color Accessibility Workflows. ISBN 987-1-937557-57-7
 • PICKERING, Heydon: Inclusive Components: The Book. (http://book.inclusive-components.design/ )
Výukové metody
Předmět kombinuje úvodní informace do problematiky s praktickými cvičeními, diskuzemi o problematice a samostatnými či skupinovými projekty.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za aktivní účast a zpracování projektu. Konkrétní témata projektů a podmínky úspěšného ukončení budou upřesněny na úvodní hodině.
Informace učitele
Výuka bude probíhat každý týden od 14:00 - 15:40 v centru Teiresiás KOM 114 Komenského náměstí 2.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKMB66