VIK_DBP Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět má tyto edukační cíle: - student odevzdá hotovou diplomovou práci, jejíž přijetí k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno - student obhajuje diplomovou práci před odbornou komisí a získá za svoji diplomovou práci klasifikované hodnocení, které vychází jednak z průběhu obhajoby, jednak z posudků oponenta a vedoucího práce.
Osnova
  • Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
Výukové metody
Výukovými metodami jsou: - konzultace a diskuse s vedoucím práce, s vyučujícím předmětu Seminář k diplomové práci, případně s dalšími doporučenými či studentem vyhledanými odborníky - individuální domácí práce studenta (psaní odborného textu, kritické čtení, příprava prezentace apod.) vedoucí k dokončení diplomové práce a k její úspěšné obhajobě
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Diplomová práce je pak ohodnocena podle průběhu obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta. Zápočet získá student tehdy, když odevzdá bakalářskou diplomovou práci splňující tato kritéria: - práce je odevzdána v řádném termínu, - práce je opatřena podpisem vedoucího, což je stvrzení toho, že vedoucí měl diplomovou práci před termínem odevzdání k dispozici v konečné verzi, že tuto verzi akceptuje a že souhlasí s přistoupením studenta k obhajobě, - práce splňuje požadavek na rozsah (min. 70 tisíc znaků), - práce projde kontrolou plagiátů v systému Jako vejce vejci, - práce je v nerozebiratelné vazbě. Pro více informací o tom, jak má vypadat diplomová práce, navštivte web: http://kisk.phil.muni.cz/cs/studium/prubeh-studia-a-povinnosti/bc#diplomka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIK_DBP

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:38, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému