VIK_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Získání všech předepsaných zápočtů, kolokvií a zkoušek za magisterský cyklus studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška magisterská se skládá z obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní části. Ústní část státní závěrečné zkoušky magisterské student vykonáná z tématických okruhů uvedených v osnově.
Osnova
 • 1. Moderní směry v informační vědě v zahraničním kontextu
 • 2. Vize vzdělanostní společnosti a současné trendy směřující k jejímu naplnění
 • 3. Pojmy informační, globální, postmoderní a postindustriální společnost
 • 4. Etické aspekty moderních informačních technologií
 • 5. Informační politika ČR v evropském kontextu
 • 6. Sémantická redukce dokumentů - obsahová analýza, indexace, klasifikace,kvalita/konzistence indexace
 • 7. Selekční jazyky v informačních systémech
 • 8. Současný stav a trendy v oblasti selekčních jazyků v ČR
 • 9. Zprostředkovatelé profesionálních informací a sekundární informační zdroje
 • 10. Vyhledávání v systémech profesionálních informací
 • 11. Internet - charakteristika, vývoj, trendy rozvoje
 • 12. Vytváření informačních líhní (učící se organizace)
Literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
K závěrečné zkoušce je možno přistoupit po splnění všech povinných předmětů a získání povinného počtu kreditů za povinně-volitelné předměty. Skládá se z obhajoby magisterské závěrečné práce a ústního pohovoru nad tematickými okruhy, které jsou dostupné na http://kisk.phil.muni.cz/cs/studium/prubeh-studia-a-povinnosti/nmgr#szz
Metody hodnocení
Master thesis defence and oral part.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIK_MaZ

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 06:37, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému