Vj5 Pokročilá lexikologie vietnamštiny

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:40 J201
Předpoklady
absolvování Vj3 Lexikologie vietnamštiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navazující systematická analýza druhů a původu slov ve vietnamštině. Kurz dále rozvíjí rámec základních znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek založených na předmětu Vj3. Kurz Pokročilá lexikologie vietnamštiny je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- popsat způsoby tvorby moderní odborné terminologie ve vietnamštině a vysvětlit konkrétní příklady významových posunů při aktualizaci historické terminologie v současnosti;
- analyzovat tradiční významové kontexty vietnamských a sinovietnamských slov;
- popsat rozdíly podob vybraných slov ve vietnamských dialektech;
- analyzovat nejběžnější vietnamská osobní a místní jména s pomocí osvojených teoretických a terminologických poznatků;
- rozpoznat a částečně aktivně ovládat další vybrané prostředky vietnamské frazeologie.
Osnova
 • - tvorba moderní terminologie
 • - příklady rozdílů původních a nových významů slov
 • - vietnamská slabika v poezii (rýmovníky)
 • - vietnamská dialektologie
 • - pokročilá frazeologie
 • - onomastika vietnamských osobních jmen v historickém pohledu
 • - toponymie (toponomastika) Vietnamu
Literatura
  doporučená literatura
 • Thompson, Laurence C. 1985. A Vietnamese Reference Grammar. Honolulu: University of Hawaii.
  neurčeno
 • VÕ, Thị Minh Hà. Từ vựng học tiếng Việt. Edited by Thiện Giáp Nguyễn. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016. 243 stran. ISBN 9786040089557. info
 • Emeneau, M. B. 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. University of California publications in linguistics (Vol. 8). Berkeley: University of California Press.
 • Maspéro, Henri. 1912. Études sur la phonétique historique de la langue annamite. In: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient Vol. 12, No. 1 (1912), pp. 1-127.
 • Lê Đình Khẩn. 2002. Từ vựng gốc hán trong tiếng Việt. The Stock of the Sino-original Vocabulary in Vietnamese. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 • Zheng, Yangwen + Macdonald, Charles J.-H. (eds.). 2010. Personal Names in Asia. History, Culture and Identity. Singapore: NUS Press.
 • Cao Xuân Hạo. 2001. Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm ngữ pháp ngữ nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
Výukové metody
přednášky spojené s aktivním procvičováním a analýzami
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

Vj5 Pokročilá lexikologie vietnamštiny

Filozofická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
absolvování Vj3 Lexikologie vietnamštiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navazující systematická analýza druhů a původu slov ve vietnamštině. Kurz dále rozvíjí rámec základních znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek založených na předmětu Vj3. Kurz Pokročilá lexikologie vietnamštiny je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- popsat způsoby tvorby moderní odborné terminologie ve vietnamštině a vysvětlit konkrétní příklady významových posunů při aktualizaci historické terminologie v současnosti;
- analyzovat tradiční významové kontexty vietnamských a sinovietnamských slov;
- popsat rozdíly podob vybraných slov ve vietnamských dialektech;
- analyzovat nejběžnější vietnamská osobní a místní jména s pomocí osvojených teoretických a terminologických poznatků;
- rozpoznat a částečně aktivně ovládat další vybrané prostředky vietnamské frazeologie.
Osnova
 • - tvorba moderní terminologie
 • - příklady rozdílů původních a nových významů slov
 • - vietnamská slabika v poezii (rýmovníky)
 • - vietnamská dialektologie
 • - pokročilá frazeologie
 • - onomastika vietnamských osobních jmen v historickém pohledu
 • - toponymie (toponomastika) Vietnamu
Literatura
  doporučená literatura
 • Thompson, Laurence C. 1985. A Vietnamese Reference Grammar. Honolulu: University of Hawaii.
  neurčeno
 • VÕ, Thị Minh Hà. Từ vựng học tiếng Việt. Edited by Thiện Giáp Nguyễn. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016. 243 stran. ISBN 9786040089557. info
 • Emeneau, M. B. 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. University of California publications in linguistics (Vol. 8). Berkeley: University of California Press.
 • Maspéro, Henri. 1912. Études sur la phonétique historique de la langue annamite. In: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient Vol. 12, No. 1 (1912), pp. 1-127.
 • Lê Đình Khẩn. 2002. Từ vựng gốc hán trong tiếng Việt. The Stock of the Sino-original Vocabulary in Vietnamese. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 • Zheng, Yangwen + Macdonald, Charles J.-H. (eds.). 2010. Personal Names in Asia. History, Culture and Identity. Singapore: NUS Press.
 • Cao Xuân Hạo. 2001. Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm ngữ pháp ngữ nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
Výukové metody
přednášky spojené s aktivním procvičováním a analýzami
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.

Vj5 Pokročilá lexikologie vietnamštiny

Filozofická fakulta
podzim 2019

Předmět se v období podzim 2019 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
absolvování Vj3 Lexikologie vietnamštiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navazující systematická analýza druhů a původu slov ve vietnamštině. Kurz dále rozvíjí rámec základních znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek založených na předmětu Vj3. Kurz Pokročilá lexikologie vietnamštiny je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- popsat způsoby tvorby moderní odborné terminologie ve vietnamštině a vysvětlit konkrétní příklady významových posunů při aktualizaci historické terminologie v současnosti;
- analyzovat tradiční významové kontexty vietnamských a sinovietnamských slov;
- popsat rozdíly podob vybraných slov ve vietnamských dialektech;
- analyzovat nejběžnější vietnamská osobní a místní jména s pomocí osvojených teoretických a terminologických poznatků;
- rozpoznat a částečně aktivně ovládat další vybrané prostředky vietnamské frazeologie.
Osnova
 • - tvorba moderní terminologie
 • - příklady rozdílů původních a nových významů slov
 • - vietnamská slabika v poezii (rýmovníky)
 • - vietnamská dialektologie
 • - pokročilá frazeologie
 • - onomastika vietnamských osobních jmen v historickém pohledu
 • - toponymie (toponomastika) Vietnamu
Literatura
  doporučená literatura
 • Thompson, Laurence C. 1985. A Vietnamese Reference Grammar. Honolulu: University of Hawaii.
  neurčeno
 • VÕ, Thị Minh Hà. Từ vựng học tiếng Việt. Edited by Thiện Giáp Nguyễn. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016. 243 stran. ISBN 9786040089557. info
 • Emeneau, M. B. 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. University of California publications in linguistics (Vol. 8). Berkeley: University of California Press.
 • Maspéro, Henri. 1912. Études sur la phonétique historique de la langue annamite. In: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient Vol. 12, No. 1 (1912), pp. 1-127.
 • Lê Đình Khẩn. 2002. Từ vựng gốc hán trong tiếng Việt. The Stock of the Sino-original Vocabulary in Vietnamese. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 • Zheng, Yangwen + Macdonald, Charles J.-H. (eds.). 2010. Personal Names in Asia. History, Culture and Identity. Singapore: NUS Press.
 • Cao Xuân Hạo. 2001. Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm ngữ pháp ngữ nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
Výukové metody
přednášky spojené s aktivním procvičováním a analýzami
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.