Vv13 Dějiny Mongolska 1 - dějiny střední a čínské Asie do dynastie Yuan

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D51
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seznámení s chronologiemi a specifiky dějin Střední Asie a zemí čínského kulturního okruhu s důrazem na oblast mongolské stepi do pádu dynastie Yuan v Číně (1368)
Výstupy z učení
Studenti budou znát základní chronologii, orientovat se v historické geografii, znát etnický a jazykový vývoj, proměny v kulturní a náboženské situaci, budou schopni komentovat vztahy jednotlivých oblastí, budou mít povědomí o hlavních pramenech.
Osnova
 • 1) Prehistorie Centrální Asie - shrnutí archeologických poznatků
 • 2) Říše Xiongnu
 • 3) Xianbei, Rouran, nehanské dynastie v severní Číně, situace v Tarimské pánvi v první polovině 1. tisíciletí n. l.
 • 4) Turkitský a ujgurský kaganát
 • 5) Usedlá etnika Střední Asie a vývoj v jednotlivých oázách (Tocharové, Sogdové; Chotan, Kuča, Turfan aj.)
 • 6) Rané dějiny Tibetu a tibetská expanse do Centrální Asie
 • 7) Vývoj na severovýchod od císařské Číny (Mandžusko a Korea)
 • 8) Kitanové, Džürčenové a Tanguti (říše Xixia)
 • 9) Etnogeneze Mongolů
 • 10) Čingischán, mongolská expanze a dělení mongolské říše
 • 11) Pronikání islámu do Centrální Asie
 • 12) Dynastie Yuan
Literatura
  povinná literatura
 • SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ. Dějiny Mongolska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 464 stran. ISBN 9788021079687. info
 • Tajná kronika Mongolů. Vyd. 1. Prah: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 279 s. : i. info
  doporučená literatura
 • GROLLOVÁ, Ivana a Veronika ZIKMUNDOVÁ. Mongolové : pravnuci Čingischána. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 231 s. ISBN 8072540793. info
 • Putování k mongolům [1747] : Cesta Jana de Plano Carpiniho ke dvoru Kujuk-Chána (Obsaž.) : Cesta Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-Chána (Obsaž.) : Poselstvo k Tamerlánovi (Obsaž.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. info
 • The Cambridge history of Inner Asia: the Chinggisid Age. Edited by Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank and Peter B. Golden. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
  neurčeno
 • The Cambridge history of early Inner Asia. Edited by Denis Sinor. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Výukové metody
přednášky s prezentací fotografií a pramenů
Metody hodnocení
závěrečný písemný test - úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 50% správných odpovědí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/Vv13