cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Šárka Roušavá, B.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( K ))&&((! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ ))&&(! NOWANY ( cjva1b Anglický jazyk pro ak.účely I , cjva1m Anglický jazyk I. ) && (! cjva1b Anglický jazyk pro ak.účely I ) && (! cjva1m Anglický jazyk I. ))))
This course is intended for students of combined form or distance studies. Designed as PREPARATION for cjva2p (the compulsory English course), cjva1p is intended for students who have an intermediate/upper-intermediate knowledge of English.
The course is optional for students in bachelor's degree studies.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1
Cíle předmětu
This course is aimed at developing general and academic language skills (including appropriate grammar and vocabulary), as well as those needed by students in their field of study. The course deals with:

1. presentation development - students must prepare a short oral presentation (6-7 minutes) on a topic relating to an aspect of the student's study area or interest. Presentation preparation also involves improving abilities in leading/participating in discussions and responding to questions, requests, or comments appropriately.

2.Reading - working with academic texts that relate to the areas of study of FA students, and developing orientation, comprehension, and summarizing skills in relation to the readings.

3. Writing - expanding skills of summary writing, expressing ideas, and writing texts that pertain to the student's field of study.

4. Listening - developing aural comprehension in the context of tasks based on understanding the main ideas of audio extracts, as well as specific details.
Výstupy z učení
At the completion of the course, the student is able to do the following at a level of at least B1+ (CEFR):

1. Give a short presentation based on the criteria presented in the course, and respond appropriately to discussion questions posed afterwards; speak spontaneously and comprehensibly in the context of the class (e.g. discussions, expressing one's own ideas, paraphrasing and summarizing others' ideas, including those that are in person, recordings and texts).

2. Read, understand and work with academic texts;

3. Write a variety of short texts (e.g. email correspondence, academic summary and other texts that pertain to the student's field of study);

4. Understand spoken language in the context of discussions, presentations, videos and audio recordings.
Osnova
 • The order and the topics themselves might change slightly during the semester.
 • 1. Language
 • 2. Presentation Skills
 • 3. Sights & Travel
 • 4. University Education
 • 5. Information: Libraries & Internet
 • 6. Eco-tourism
 • 7. Communication
 • 8. Multiculturalism
 • 9. Culture/Pop Culture
 • 10. American English vs. British English
 • 11. People and Society
Literatura
  povinná literatura
 • AI Seminar materials
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • Slabá, D., Strnadová, Z. Obecně odborná angličtina/Professional English, Leda 1995
 • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Výukové metody
e-learning tasks available in the Study Materials folders in IS:
reading assignments, vocabulary tasks, grammar exercises, listening sections, writing tasks

Supplementary tasks are available in the Interactive Syllabi section in IS
Metody hodnocení
The course is organized in an e-learning form; students work with study materials individually.

Requirements for course completion:

- short oral presentation (6-8 minutes) on a topic relating to an aspect of the student's study area or interest. This will be done during the exam period and should be based on the structure provided in the Presentation Skills seminar and on the Presentation Criteria posted in the Study Materials folders.

- submission of a short written summary of your presentation TOPIC to be handed in when you give your presentation (150-200 words)

- submission of a Language Learning Log to be handed in when you give your presentation (about 100 entries)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.