PSA_050 Psychologie organizace a řízení II

Filozofická fakulta
jaro 1999
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Předpoklady
PSA_026 Psychologie organiz. a říz. I && PSA_0SZ SZ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní faktory ovlivňující úspěšnost managera, metody jejich měření a metody analýzy úspěšnosti organizace. Role managera, psychologické faktory ovlivňující výkon funkce a manažerské aspekty práce psychology. Role v malých pracovních skupinách. Řídící styl managera. Faktory ovlivňující motivaci managera. Funkční kompetence.
Osnova
  • Přednášky: 1. Role v malých pracovních skupinách. 2. Řídící styl managera. 3. Faktory ovlivňující motivaci managera. 4. Funkční kompetence. Semináře: 1. Managerské aspekty v práci psychologa. 2. Metody měření řídícího stylu managera. 3. Návrhy sociálně-psychologických analýz - atmosféry - motivace - činností
Literatura
  • J.Štikar, M.Rymeš, K.Riegel, J.Hoskovec: Základy psychologie práce a organizace, Karolinum, 1996
  • P.O Brienová: Pozitivní řízení, Management Press Praha, 1999
  • M.Kubr: Poradenství pro podnikatele a manažery I.-II. CAPA 1991
  • J.Tomek: Marketing podniku, Aleko Praha, 1991
  • J.Vodáček, V.Dvořák: Management v USA, Institut řízení Praha 1990
  • E.H.Schein: Psychologie organizace, Orbis 1968
  • J.Koubek: Řízení lidských zdrojů, Management Press, 1998
  • E.Bedrnová, I.Nový: Psychologie a sociologie v řízení firmy,
  • S.Tyson, T.Jackson: Organizační chování, GRADA, 1997
Metody hodnocení
1 hod. přednášek, 1 hod. seminář, zkouška (2) vyučovací jazyk český
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.