AJ44001 Úvod do literatury

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Bicanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The spring semester consists of lectures on a variety of literary subjects, ranging from the history of literatures written in English, through the national literatures of English-speaking countries, literary movements and tendencies, to theoretical discussions on literary criticism and approaches to literature. The lectures will, at times, host guest lecturers.
Osnova
  • Anglosaská literatura, středověká anglická literatura, renesance, Shakespeare, 17. století, klasicismus, romantismus, americká literatura 19. stol., viktoriánství, modernistická poezie v USA, britský modernistický román, postmodernismus and postkolonialismus.
Literatura
  • SPARLING, Don, Stephen Paul HARDY a Iva GILBERTOVÁ. Introduction to literature. Vyd. 2., upr. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. viii, 226. ISBN 8021017767. info
  • DURANT, Alan, Nigel FABB, Tom FURNISS, Sara MILLS a Martin MONTGOMERY. Ways of reading : advanced reading skills for students of English literature. London: Routledge, 1992. x, 257. ISBN 0415053196. info
Metody hodnocení
Hodnocení: aktivní účast, zápočtový test, esej. / Assessment: class participation, credit test, and written essay.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=4
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.