EN

FF:LJBcA04 Latinská mluvnice IV - Informace o předmětu

LJBcA04 Latinská mluvnice IV

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Pro studenty jednooborové klasické filologie hodnoceno počtem kreditů 8. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 10:00–11:35 44, Čt 8:20–9:55 30
Předpoklady
LJBcA03 Latinská mluvnice III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Věty časové, nepřímá závislost, systematický výklad o sémantické a syntaktické funkci latinských pádů.
Osnova
  • Věty časové, nepřímá závislost, systematický výklad o sémantické a syntaktické funkci latinských pádů.
Literatura
  • QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Lexicon Bohemo-Latinum. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 45 s. ISBN 8004264662. info
  • Thesaurus linguae Latinae.librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla afferuntur. Ed. 2. Lipsiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1990. 228 s. ISBN 3-322-00748-0. info
  • GEORGES, Karl Ernst. Kleines lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Handwörterbuch. Deutsch-lateinisch T. : Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch (Variant.). Edited by Heinrich Georges. 6. verbess. und vermehr. Auf. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1898. 6, [1312]. info
  • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
  • LEUMANN, M. a J. B. HOFFMANN. Lateinische Grammatik 1-3. München, 1965. info
  • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba spisovné češtiny [Grepl, 1986] a. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 474 p. ; 2. info
  • KOSINA, J. Gramatika jazyka latinského pro gymnasia českoslovanská. Praha, 1867. info
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení výstupu je uspokojivý výsledek 4 písemných syntaktických testů (věty časové, nepřímá závislost, pádosloví, shrnutí probrané látky) skládaných podle domluvy v průběhu semestru (student nesmí vynechat více než jeden test), po úspěšném složení testů z mluvnice se student může dostavit ke zkoušce po II. roč., jež shrnuje všechny probrané jevy související s latinskou syntaxí, součástí zkoušky je rovněž poviná četba.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.