PSB_999 Seminář studentské psychologické organizace

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Pelantová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován na praktické bázi. Studenti se seznámí s fungováním České asociace studentů psychologie a obdobnými organizacemi ve světě. Cílem předmětu je prakticky se zapojit do činnosti a chodu České asociace studentů psychologie a jejích projektů. Student si zvolí projekt, na jehož chodu se budou chtít podílet. Student se může zapojit do existujících projektů, podílet se na vzniku nových projektů nebo přijít se svými vlastními návrhy či inovacemi. Výuka bude probíhat blokově a bude se sestávat zejména z vlastní aktivity v rámci daných projektů.
Osnova
  • Seznámení s Českou asociací studentů psychologie, jejím vznikem, vývojem, působností na jednotlivých katedrách v ČR, náplní činnosti. 2. Seznámení s mezinárodními psychologickými asociacemi. 3. Představení jednotlivých projektů 4. Rozdělení do pracovních skupin a stanovení cílů pro daný semestr 5. Aktivní účast na realizaci vytčených cílů v rámci jednotlivých projektů. 6. Propagace projektu 7. Zpráva o průběhu projektu, a vlastním přispění k chodu činnosti asociace, náměty do budoucnosti. 8. Prezentace projektu v dalším semestru, případně předání projektu další pracovní skupině.
Metody hodnocení
K ukončení je požadována aktivní činnost ve vybraném projektu, prezentace výsledků, závěrečná reflexe a zhodnocení vlastního příspěvku k činnosti asociace.
Informace učitele
http://www.casp.upol.cz/
http://www.casp.upol.cz K činnosti se vřele doporučuje stát se členem studentské asociace. Vlastní iniciativa a návrhy k chodu a směrování činnosti asociace jsou vítány. Je možno zapojit se do chodu ČASP dlouhodobě a to jak v rámci dění na jednotlivých katedrác, tak i na celorepublikové úrovni.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.