LJMgrB25 Arabský svět v době antiky a raného středověku I

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Út 15:00–16:35 A31 stara
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V prvním semestru se kurz zabývá nejstaršími dějinami jihoarabských říši a arabských kmenů, dále vztahy arabského světa zejména k Asýrii, Persii, Palestině, Sýrii a římskému i mpériu. Sledována je integrace Arabů do antického světa a její důsledky. Dále podmínky vzniku islámu, jeho vznik a nejstarší rozšíření.
Osnova
 • 1) Příroda arabského poloostrova. Prameny k dějinám Arabů. 2) Nejstarší království na jihu Arábie (zejména Sába a Ma in), vláda, společnost a hospodířství těchto království. 3)Arabské kmeny ve světle asyrských, egyptských pramenů a bible. 4)Nejstarší známý pantheon arabských božstev. 5) Arabové ve zprávách antických autorů (od historika Hérodota). 6) Nabatejsklý stát, jeho helénizace a romanizace. 6) Romanizace a christianizace Arabů ve východořímských provinciích. 7) Arabové jako římští foederati, jejich místa ve fungování římského státu a armády. 8) Ghassánovci a Lachmovci. 9) Arabové ve válkách mezi Byzancí a Persií. 10) Nejstarší arabská poezie, kmenová morálka a život v Hidžázu před vznikem islámu. 11) Muhammmad, jeho život a činnost. Založení muslimské ummy. Vztahy k židům, křesťanům a "pohanům". 12) Vlivy judaismu a křesťanství na islám.
Literatura
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • Světová náboženství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,. info
 • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3., dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 292 s. ISBN 8070216131. info
 • Korán. Vyd. celkem 7., v tomto přek. Praha: Academia, 2000. 797 s. ISBN 80-7309-922-6. info
 • KÜNG, Hans a Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • ARMSTRONG, Karen. Dějiny boha. Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Argo, 1996. 500 s. ISBN 8072030507. info
 • SMITH, Huston. Světová náboženství : po stopách moudrosti předků. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 1995. 255 s. ISBN 8071762172. info
 • COOK, M. A. Muhammad. Translated by Stanislava Pošustová-Menšíková. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1994. ISBN 8020704981. info
 • Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 529 s. ISBN 8020004548. info
 • Korán. Edited by Ivan Hrbek. Vyd. celkem 6., v tomto pře. Praha: Odeon, 1991. 794 s. ISBN 8020704442. info
 • PROKOPIOS, z Kaisareie. Válka s Peršany a Vandaly. Praha: Odeon, 1985. info
 • ZOSIMOS. Stesky posledního Římana [22254]. Praha: Odeon, 1983. info
 • Portréty světovládců. 1, Od Hadriana po Alexandra Severa [21374/1]. Translated by Bohumila Mouchová - Jan [historik] Burian. Praha: Svoboda, 1982. info
 • Portréty světovládců. 2, Od Maximinů po Carina. Translated by Jan Burian - Bohumila Mouchová. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1982. 302 s., [1. info
 • AMMIANUS MARCELLINUS. Soumrak Římské říše. Praha: Odeon, 1975. info
 • HÉRODOTOS. Dějiny : Historiarum libri IX (Orig.). Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1972. 548 s. info
 • KEISER, Helen. Přišli z pouště : s beduíny po stopách starých Nabatejců : zážitky a objevy v Petře. Praha: Orbis, 1971. info
 • MOSCATI, Sabatino. Staré semitské civilizace. Praha: Odeon, 1969. info
 • HRBEK, Ivan a Karel PETRÁČEK. Muhammad [Hrbek, 1967] [8321]. V Praze: Orbis, 1967. info
 • BIČ, Miloš. Palestina od pravěku ke křesťanství. 1, Země a lid. V Praze: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948. info
 • The Cambridge Ancient History I-XII. Cambridge: Cambridge University Press, 1924. info
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Kromě uvedených děl doporučuji prostudovat i skripta Ney Novákové: Předislámští Arabové. Praha 1969 a Rudolfa Veselého: Dějiny arabských zemí. Praha 1972 a Uvod do studia dějin zemí Předního Východu I. Praha 1988.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 02:01, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému