RLB303 Religionistická exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (od 2 krok 2 kred). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Čt 16:40–18:15 J22
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz sestává ze dvou částí: v první polovině semestru půjde o přípravu exkurze po vybraných religionisticky význačných objektech, na níž se studenti zapsaní v kurzu budou aktivně podílet. Ve druhé polovině semestru, koncem dubna (termín bude upřesněn), proběhne samotná několikadenní exkurze po vybraných objektech. Účast na exkurzi si studenti hradí z vlastních prostředků.
Osnova
  • 1) Úvodní setkání 2) Výběr lokalit a upřesnění trasy 3) Upřesnění programu ekxurze a přidělení tematických referátů 4) Zajištění organizace 5) Vlastní třídenní exkurze, prezentace studentských referátů
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: Aktivní účast na přípravě exkurze - zjišťování informací o skupinové návštěvě vybraných objektů, příprava tematického referátu, účast na vlastní exkurzi. Počet studentů kurzu je omezen kapacitou autobusu, výjimky proto nebudou moci být udělovány.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jako povinně volitelný předmět se uznává pouze s ukončením kolokviem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.