CS

FF:HIA109u Introduction to Modern Hist. - Course Information

HIA109u Introduction to Modern History

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Timetable of Seminar Groups
HIA109u/A: Mon 11:40–13:15 A45, Z. Stoklásková
HIA109u/B: Wed 15:00–16:35 A21 stara, J. Němec
HIA109u/C: Wed 15:00–16:35 zrusena A22 stara, D. Nečasová
Prerequisites (in Czech)
HIA101 Introduction to History
Tento kurs je předpokladem úspěšného absolvování semináře k dějinám 19. století.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is aimed at an introduction to basic concepts, issues and phenomena of so-called modern history,i.e. the history of 19th and 20th centuries (1789 - 1914). It focuses on the resources,terminology,periodization,particular areas and methodology of modern history. The graduates will be able to understand historiographic approaches in modern history and distinguish them from approaches in pre-modern history.
Syllabus
 • 1. Terminology (the nineteenth century, modern, modernity, the old regime, a social change, liberalism,world and european history, „the long century“ etc.)
 • 2. Modern history and its relationship to the other disciplines (philosophy, sociology, political science, art history etc.)
 • 3. Lines of the modern history (politics, economy, society, culture, international politics, overseas expansions, oral history, microhistory, mentality)
 • 4. Sources and editions in the modern history
 • 5. Concepts of modern history (revolution, modernization, centralization, social orderliness, nacionalism, konstitutional state, humen rights etc.)
 • 6. Metods in modern history (statistics, discourse, collective biography etc.)
 • 7. Professional journals, domestic and foreign
 • 8. Educational excursions
Literature
 • BARTLOVÁ, Milena. Populární kultura a historie jako věda a fikce (úvod) + Tajemství katedrál a jiné tajné historky (Pop History. On historical reliability of novels, films and computer games.). In Pop History. O historické hodnověrnosti románů, filmů a počítačových her. (editorka). Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. p. 5-8, 131-140, 15 pp. Knihovnička Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-345-2. info
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. ISBN 8086569152. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií (History of Social Theories). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 106 pp. ISBN 80-210-2357-0. info
 • SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka ; a Slovník filosofických pojmů. Edited by Jan Sokol. Třetí rozšířené vydán. Praha: Vyšehrad, 1998. 389 stran. ISBN 8070212535. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SVÁTEK, František and Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
 • RAK, Jiří. Bývali Čechové-- :české historické mýty a stereotypy. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3. info
 • BLOCH, Marc Léopold Benjamin. Obrana historie, aneb, Historik a jeho řemeslo. Praha: Svoboda, 1967. info
Assessment methods
Lectures with prezentations and discussions. Oral exams.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/HIA109u