LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Čt 11:40–13:15 VP
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samostné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské literatury. V tomto semestru se kurz zaměří na Zbraslavskou kroniku (Chronicon Aulae regiae), která je největší, nejdůležitější a nejvyspělejší kronikou česko-latinské středověké literatury. Na konci kurzu by studenti měli být seznámeni se stavem bádání o Zbraslavské kronice, měli by porozumět jazyku a stylu díla a být schopni vytvořit komentovaný překlad části jejího textu.
Osnova
 • 1. Stav bádání.
 • 2. Vznik díla a jeho autoři.
 • 3. Výstavba kroniky: prology, členění látky, prosimetrum.
 • 4. Žánrová charakteristika: kronika jako žánr a menší žánry v ní obsažené (visio, list, řeč, modlitba, plankt, epitaf, literární závěť, vita, vyprávění o zázracích).
 • 5. Rétorická výbava díla a další znaky jeho stylu (rétorické figury, tropy, loci communes, cursus apod.).
 • 6. Literární kontext kroniky.
 • 7. Překlad leoninského hexametru.
 • 8. Četba vybraných partií: prology, I/LXI, LXIII, LXXXI, LXXXVII, C, CIX, CXXX, II/ XVIII, XXIII, XXV, III/I.
Literatura
 • Petra Žitavského Kronika zbraslavská. Pragae, 1884. s. 1-337. Fontes rerum Bohemicarum IV. info
 • NOVOTNÝ, Václav. Úvod. In Kronika zbraslavská. Praha, 1905. s. VII-LXXI. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Dílna středověkého historika. (Způsob práce Petra Žitavského). In Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu we wczesnej epoce nowożytnej. Katowice, 2006. s. 11-33. info
 • PABST, Bernhard. Die Chronica Aulae Regiae des Petrus von Zittau. In Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen Spätantike und Spätmittelalter. Wien, 1994. s. 961-978. ISBN 3-412-01492-3. info
 • PRAŽÁK, Albert. Peter von Zitau als Dichter. Slavische Rundschau : Berichtende und kritische Zeitschrift für das geistige Leben der slavischen Völker. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1938, roč. 1938, č. 6, s. 32-44. info
 • HONEMANN, Volker. Peter von Zittau als Literat. In Deutsche Literatur des Mittelalters in und über Böhmen, II. Tagung in České Budějovice/Budweis 2002. Hamburg, 2004. s. 145-159. ISBN 978-3-8300-1041-8. info
 • HONEMANN, Volker. Tod und Sterben in der „Chronica Aulae regiae“ des Peter von Zittau. Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund des „Ackermann“. In Deutsch-böhmische Literaturbeziehungen, Germano-Bohemica. Festschrift für Václav Bok zum 65. Geburtstag. Hamburg, 2004. s. 75-95. info
 • PETRŮ, Eduard. Der literarische Wert des Chronicon Aulae Regiae. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1962, roč. 28, č. 7, s. 703-714. ISSN 0044-3506. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. České překlady leoninského hexametru. In Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného. Okresní Muzeum ve Vysokém Mýtě, 1997. s. 187-197. info
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2024.