PG33B65 Instruktorský kurz- kurz zážitkové pedagogiky

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
blokové cvičení 30 h. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Předpoklady
Předmět si zapisují pouze studenti bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství a studenti jedno nebo dvouoborové Pedagogiky a to ideálně ve čtvrtém semestru studia. V případě volných míst bude posléze otevřen i dalším případným zájemcům. Přednost v zápisu dostanou absolventi kurzů PB22PB32: Osobnostní průprava ve skupině, PB31PB42: Techniky práce se skupinou, PB32PB39: Dramatická výchova. Primárním předpokladem pro možnost absolvování kurzu je včasné složení stanovené zálohy!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/6, pouze zareg.: 0/6
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřený na nácvik a osvojení základních principů a metod zážitkové pedagogiky. V průběhu kurzu se studenti seznámí s mnoha technikami zážitkové pedagogiky a to prostřednictvím aplikace na sobě samých. Opomenuta nebude významná metodická reflexe zařazovaná na závěr jednotlivých technik. V další části kurzu zrealizují některé techniky sami účastníci (studenti navazujícího magisterského studia) a to v bezpečném prostředí skupiny frekventantů, tedy ještě před tím než je budou moci aplikovat v bezprostřední pedagogické realitě. Za supervize samotných účastníků i lektorů jim bude poskytnuta zpětné vazba o způsobu jejich vedení a dojde k upevnění nabytých dovedností. Nutný pro pozdější zápis Instruktorského kurzu zážitkové pedagogiky II.
Osnova
  • Kurz bude obsahovat tato témata v těchto konkrétních blocích: Zážitkový blok: Seznamovací techniky, icebreakers a warm-up techniky, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze sebe sama, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze druhého, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já jako člen skupiny, metodická reflexe v rovině já jako pozorovatel skupinového dění, metodická reflexe v rovině já jako supervizor. Nácvikový blok: Nácviky jednotlivých technik samotnými účastníky kurzu a jejich supervize jak z pozice účastníků samých, tak v rovině supervize lektory kurzu.
Literatura
  • BARTON, Bob. Safety, risk and adventure in outdoor activities. 1st pub. London: Paul Chapman publishing, 2007, 189 s. ISBN 9781412920780. info
  • BUNTING, Camille J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006, xii, 243. ISBN 0736055029. info
  • GILBERTSON, Ken. Outdoor education : methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006, ix, 214. ISBN 0736047093. info
  • SVATOŠ, Vladimír a Petr LEBEDA. Outdoor trénink : pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 192 s. ISBN 8024703181. URL info
  • MARTIN, Andy, Daniel FRANC a Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ. Outdoor and experiential learning : an holistic and creative approach to programme design. London: Gower, 2004, xv, 198. ISBN 056608628X. info
Metody hodnocení
Typ výuky: bloková interaktivní výuka mimo Brno Požadavky k ukončení: Aktivní účast
Informace učitele
http://www.acor.cz
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení mimo Brno (předpokládaná lokalita obec Kutiny u Říkonína) v termínu 14.4. - 19.4. 2009 (změna možná). Finanční spoluúčast studentů bude činit cca 1800,- Kč. Není možné absolvovat pouze část kurzu! Přednost v zápisu dostanou absolventi kurzů PB22PB32: Sebezkušenostní výcvik, PB31PB42: Terapeutické metody v poradenství, PB32PB39: Dramatická výchova.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.