VH_42a Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
individuální konzultace. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Požadavky na magisterskou diplomovou práci jsou dány studijními předpisy FF MU. Požadavky na oborovou práci stanoví Ústav hudební vědy.
Osnova
  • Magisterský stupeň studia uzavírá posluchač diplomovou prací, jejíž rozsah stanoví studijní předpisy FF MU. Téma si posluchač zvolí po konzultaci s učitelem (příp. je mu učitelem s vědomím vedoucího ústavu zadáno) v rámci některého z vypsaných seminářů a o postupu své práce referuje v diplomovém semináři. Práce má mít rozsah a charakter středně velké knižní odborné monografie s kvalitním poznámkovým aparátem, bibliografií, dokumentací, rejstříky apod. Od diplomové práce se očekává, že obohatí oborovou komunikaci o vědecky relevantní pohled na nějaký dosud nezpracovaný problém dané disciplíny či interdisciplinárního kontextu.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Metody hodnocení
Zápočet udělí vedoucí práce na základě odevzdání mgr. diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
jednooborové studium.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.