KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Zikuška (cvičící)
Mgr. Věra Eliášová (cvičící)
PhDr. Iva Zadražilová (cvičící)
PhDr. Dagmar Čerňová (cvičící)
Mgr. Petra Hromádková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (cvičící)
Mgr. Eva Jandová (cvičící)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Mácková (cvičící)
Mgr. Dana Mazancová, DiS. (cvičící)
Mgr. Stanislava Midrlová (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Bc. Vladimíra Perlová (cvičící)
Mgr. Petr Sejk (cvičící)
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (cvičící)
Mgr. Filip Šubrt (cvičící)
Bc. Monika Vondrášková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pro studenta na VŠ je nezbytné zvládnutí studijních návyků podporujících rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT.&

Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti, s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost), a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.

Po absolvování našeho eLearningového kurzu by student měl být schopen:
- definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační požadavky
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- umět informace vyhodnotit, efektivně je organizovat a využít
- chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích
- využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v (nových) službách Internetu
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
Osnova
 • Úvodní modul
 • Definování problému a práce s tématem
 • Kde hledat informace
 • Jak informace hledat
 • Vyhledávání informací na Internetu
 • Efektivní využívání služeb Internetu
 • Odborné databáze
 • Odborné databáze prakticky
 • Hodnocení informací
 • Citace a informační etika
 • Jak efektivně psát odborné texty
 • Jak na prezentace
 • Závěrečný modul
Výukové metody
E-learning v LMS IS MU
Metody hodnocení
Distanční online forma výuky, skládá se ze 13 tématických modulů.
Povinnosti k ukončení předmětu:
- závěrečný test (A 100 – 93 bodů, B 92 – 85 bodů, C 84 – 77 bodů, D 76 – 69 bodů, E 68 – 61 bodů, F 60 – 0).
- termínované průběžné práce - písemný úkol nebo test (vždy u konkrétního modulu uvedeno zadání a termín odevzdání).
Informace učitele
Pro studenty je také určena sociální síť Ning. Ta bude přístupná i studentům, kteří kurz absolvovali v předchozích letech. Budou zde přidávány největší novinky, zajímavosti a aktuality ze světa informací. Zároveň bude sloužit i pro sdílení vašich znalostí a zkušeností. Adresa bude zveřejněna první vyučovací týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.