SJI3A037X Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolutorium všech předepsaných povinných předmětů, dosažení předepsaného počtu kreditů, odevzdání bakalářské diplomové nebo oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška je zkouška ústní
skládá se z 
- dějin hispanofonních zemí
- dějin španělské a hispanoamerické literatury
- znalostí jazykovědných disciplín
Další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce, která musí předcházet.
SZK má prokázat schopnost studenta
- pojednat zadanou odbornou problematiku v rozsahu předepsané látky
- použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice
zkouška má prověřit znalosti studenta
- faktografické - základních metodologií v oboru
- odborné literatury
Osnova
  • 1. Obhajoba diplomové práce
  • 2. Dějiny hispanofonních zemí a španělské a hispanoamerické literatury
  • 3. Jazykovědné disciplíny
Literatura
  • Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I-IV. Madrid, Alianza Editorial 1998-2005.
  • Bělič, Oldřich, Forbelský, Jose, Dějiny španělské literatury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1984.
  • Bosque, I., V. Demonte (eds.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua espaňola, Madrid, Espasa-Calpe.
  • ALCHAZIDU, Athena, Yolanda PÉREZ SINUSÍA a Paula GÓMEZ GONZÁLEZ. Esbozo de la historia de la literatura espaňola. AP BRNO. Brno: Anton Pasienka, 2004. 284 s. AP Brno. ISBN 80-902652-3-5. info
Výukové metody
Ústní zkouška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.