AJ13001 Akademické psaní

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Andrew James Mulhall, B.A. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ13001/A: Út 14:10–15:45 G22, A. Mulhall
AJ13001/B: Út 15:50–17:25 G22, A. Mulhall
AJ13001/C: Út 10:50–12:25 G21, A. Mulhall
Předpoklady
( AJ09999 Postupová zkouška || AJ01002 Anglický jazyk II ) && ! NOW ( AJ11501 Mluvená angličtina )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The overall aim of the course is to enable students to write acceptable texts in English to fulfil a range of academic purposes. That is, to enable students to write texts which are clearly-expressed, grammatically correct, correctly punctuated, well-structured and logically coherent. Subsidiary aims of the course are: 1. to raise students' awareness of the semantic and syntactic pitfalls of trying to 'sound academic'; 2. to emphasize the virtues of simplicity, explicitness and directness when attempting to express complex ideas; 3. to encourage students to remember the connections and disparities between speaking and writing - that is, "should I write as I speak, and vice-versa".
Osnova
  • The Writing Process – purpose, plan, draft, redraft, edit; The students experience of writing; Differences between English and Czech academic texts; Establsihing a thesis; The issue of coherence; Paragraph structure-single theme and topic sentence; Punctuation-commas, semicolons and colons; Paragraph Structure - topic sentences and links; Paragraph Coherence – using transitions; Paragraph Coherence – Order of Ideas; Paragraph Unity – Digression; Paragraph ‘smoothing’; Writing essays; Paragraph Unity – Unrelated Information; Parallelism: a) Using parallelism to increase coherence, b) Non-parallel sentence elements; Using Generalisations; Editorial issues - italicization; Dangling Modifiers; Punctuation - question marks, quotation marks, and apostrophes;
Literatura
  • AARON, Jane E. The little, brown essential handbook for writers. 3rd ed. New York: Longman, 1999. viii, 247. ISBN 0-321-04970-5. info
  • ALEXANDER, L. G. Sixty Steps to Précis. 9. vyd. London: Longmans, 1965. 135 s. info
  • COOPER, Charles R. a Rise B. AXELROD. The St. Martins guide to writing. 2nd ed. New York: St. Martin's Press, 1988. xxvi, 726. ISBN 0-312-00283-1. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • FOWLER, Henry Ramsey. The little, brown handbook. Edited by Jane E. Aaron - Daniel Anderson. 8th ed. New York: Longman, 2000. xxviii, 96. ISBN 0-321-07507-2. info
  • LAAKEN, M. van der, R. E. LANKAMP a M. Sharwood SMITH. Writing better English :a multi-purpose model for advanced speakers. 3., herziene druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2001. 82 s. ISBN 90-6283-276-8. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
lectures, completetion of in-class written exercises, homework assignments, class analysis of written assignments, analysis of model texts
Metody hodnocení
To achieve course credit students must submit four written assignments. They must also achieve a high level of attendance. To pass the course they must achieve an average score of 50% or above for each of the four homework assignments. The maximum number of points for each component is as follows: Assignment 1 - 20% Assignment 2 - 35% Assignment 3 - 10% Assignment 4 - 35% ______ TOTAL: 100 pts
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=1972
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.