KPI11 Information Literacy Course

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Iva Zadražilová (seminar tutor)
Mgr. Jan Zikuška (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Hošková (lecturer)
PhDr. Dagmar Čerňová (seminar tutor)
Mgr. Nikola Dynybylová (seminar tutor)
Mgr. Věra Eliášová (seminar tutor)
Mgr. Petra Hromádková (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (seminar tutor)
Mgr. Eva Jandová (seminar tutor)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (seminar tutor)
Mgr. Zdeňka Mácková (seminar tutor)
Mgr. Stanislava Midrlová (seminar tutor)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (seminar tutor)
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (seminar tutor)
Mgr. Gabriela Šimková (seminar tutor)
Mgr. Filip Šubrt (seminar tutor)
Bc. Monika Vondrášková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Marie Hradilová
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Pro studenta na VŠ je nezbytné zvládnutí studijních návyků podporujících rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT.&

Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti, s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost), a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.

Po absolvování našeho eLearningového kurzu by student měl být schopen:
- definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační požadavky
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- umět informace vyhodnotit, efektivně je organizovat a využít
- chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích
- využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v (nových) službách Internetu
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
Syllabus
  • E-learning course contents themes:
  • How to define a topic and plan a search?
  • Where do search a research information: information sources?
  • How to search a research information: search strategy?
  • How to use a special database and the Internet search techniques?
  • How to organise, evaluate and communicate information?
  • How to work with a scientific text?
  • Plagiarism, Copyright laws
Teaching methods
E-learning plus tutorials once per semester
Assessment methods
Distance online course
Written test on computer, continuously homeworks
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: celý předmět je formou eLearningu.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/KPI11