EN

FF:VIKMB20 Webová analytika - Informace o předmětu

VIKMB20 Webová analytika

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Němec (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Rozvrh
Čt 8:20–9:55 Kabinet knihovnictví
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl být schopen:
1. vyznat se v základních pojmech a zkratkách oboru webová analytika;
2. porozumět metodologii a omezením oboru;
3. ovládat základní postupy při práci;
4. pochopit chování návštěvníků webu na základě údajů ze softwaru pro webová analytika;
5. umět řešit hlavní problémy při práci s webovými analytikami;
6. ovládat práci v Google Analytics a vyznat se v Coremetrics Analytics a SiteCatalyst (Adobe Online Marketing Suite powered by Omniture);
7. znát rizika při implementaci webové analytika ve firmách.
Osnova
  • Co je to webová webová analytika, její omezení a jak se dá využít.
  • Základní pojmy v oboru webová analytika.
  • Základní analýzy webové analytiky.
  • Práce s Google Analytics.
Literatura
    doporučená literatura
  • CLIFTON, Brian. Google analytics : podrobný průvodce webovými statistikami. Translated by Lukáš Krejčí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 334 s. ISBN 9788025122310. info
    neurčeno
  • Kaushnik, Avinash. Webová analytika 2.0. Brno: CPress (v tisku)
Výukové metody
a) přednášky
b) prezentace profesionálů z oboru
c) domácí úkoly
d) cvičení
Metody hodnocení
a) průběžné hodnocení
b) písemné testy
c) ústní zkoušky
Informace učitele
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_125132707554879
Snažím se o přesun kurzu na 10.00 až 11.30.
Protože je o kurz veliký zájem, bude se psát krátký online test, který rozhodne o tom, kdo bude do kurzu zapsán. Na druhou stranu tak zůstává šance i pro ty, kteří se registrují později. Bližší informace rozešlu e-mailem.
Zaregistrujte se do výše uvedené Skupiny na Facebooku, kde se budete dozvídat aktuální informace před zahájením i v průběhu výuky.
Podívejte se na detailní osnovu kurzu Webová analytika (PDF).
Mnoho materiálů ke kurzu najdete v magazínu Webová analytika, zvláště pak v sekci Návod na Google Analytics.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá v učebně C:15 (u Studijního oddělení).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.