EN

FF:ETBB18 Fenomén migrace - Informace o předmětu

ETBB18 Fenomén migrace

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Jano Botík (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:30–14:05 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto přednáškového kurzu bude student schopen diskutovat vznik současné české a slovenské společnosti na základě různorodých migrací, bude schopen popsat fenomén migrace jako předmět společenskovědných výzkumů.
Osnova
  • Fenomén migrace v diskurzu sociálních věd, zejména etnologii Výsledky dosavadního studia migrací v českém a slovenském prostředí Etnický obraz Slovenska a českých zemí jako důsledek různorodých migrací (příchod Maďarů do karpatské kotliny, vyhnání židů a jejich osudy ve středoevropské diaspoře, středověká německá kolonizace) Zvláštnosti utváření kolektivních identit zahraničních Slováků a Čechů ve specifických podmínkách vystěhovaleckého života (Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, USA, Argentina)
Literatura
  • Los eslovacos en el Chaco Argentino (Souběž.) : Slováci v argentínskom Chacu : historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny. info
  • BOTÍK, Ján. Slovenskí Chorváti :etnokultúrny vývin z pohĺadu spoločenskovedných poznatkov. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2001. 231 s. ISBN 80-7114-341-3. info
  • Chorvátska národnosť na Slovensku : história, onomastika, národopis. Edited by Ján Botík. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999. 180 s. ISBN 8080600201. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Botík, Ján: Slováci v argentínskom Chacu : historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny Botík, Ján: Slovenskí Chorváti : etnokultúrny vývin z pohĺadu spoločenskovedných poznatkov Botík, Ján: Chorvátska národnosť na Slovensku : história, onomastika, národopis
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2012/ETBB18