FAV222 Kapitoly z dějin světového dokumentárního filmu

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 2. 14:10–17:25 C34, Čt 1. 3. 14:10–17:25 C34, Čt 8. 3. 14:10–17:25 C34, Čt 15. 3. 14:10–17:25 C34, Čt 22. 3. 14:10–17:25 C34, Čt 29. 3. 14:10–17:25 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehledová přednáška je průvodcem ranou, meziválečnou, válečnou a poválečnou dokumentární krajinou ve dvanácti lekcích, tematicky sestavených podle stylistických a režijních přístupů ve světovém dokumentárním filmu.
Přednáška bude zkoumat kořeny přístupů, které konstituovaly druh filmu nazývaný od 30. let dokumentárním, jejich vývoj a usazování žánrů, hranice dokumentárního filmu, jeho hybridní formy a různé podoby zacházení s realitou.
Kromě přehledu tendencí a osobností dokumentární tvorby, s geografickým a časovým ukotvením, se přednáška zaměří i na stylistické prostředky, jako je role komentáře a titulků, práce s hudbou, možnosti kamery a střihu, mluvit budeme o žánrových příznacích či o technice natáčení vybraných filmů a také o institucionálním zázemí, zdrojích financování a účelech, k nimž byl dokumentární film používán.
Přednáška bude mj. reflektovat témata jako je idylizace v etnografickém či cestopisném filmu, sociální angažovanost, role inscenace, reklama, propaganda, věda a film, pochybování o pravdivosti, střihový a found footage film, osobní deník, filmová báseň, režírovaná skutečnost.
Přednášku budou provázet ukázky z filmů.
Přednáška je určena nejen studentům filmové vědy, ale i dalším se zájmem o audiovizuální kulturu.
Cíl kurzu: na konci kurzu má mít student základní orientaci v širokém poli světového dokumentárního filmu 20. století a v jeho hlavních vývojových liniích.
Osnova
 • I. + II. člověk a krajina v centru pozornosti
 • etnografický a poetický dokument / záznamy expedic / svědectví vs. idylizace / zapojení natáčených do procesu vzniku filmu film a věda: populárně-vědecký dokument / věda a experimenty s filmovou vizualitou / vědecký film / antropologická zkoumání / evropské filmy o Africe a nařčení z kolonialismu
 • Robert Flaherty, Merian C Cooper a Ernest B. Schoedsack, Jacque-Yves Cousteau, Jean Painlevé, Vladimir Kobrin, Georges Rouquier, Hans Hass, Bert Haanstra, Jean Rouch, Nicolas Echevarría, Henri Storck, Jørgen Leth
 • III. + IV. od zpravodajství k avantgardě, manipulace s materiálem
 • ideologická východiska dokumentu / Kino-pravda, Kino-nedělja, manifest Kinooků / vztah filmu a pravdy / role montáže / velkoměstské symfonie / zdroje materiálů a archivace práce s cizím materiálem: střihový film / práce v archivu / found footage okraj dokumentu / politické found footage filmy v severní Americe / kanadský experimentální dokument
 • Dziga Vertov, Esfir Šubová, Lev Kulešov, Viktor Turin, Joris Ivens, René Clair, Walter Ruttmann, Artavazd Pelešjan, Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, Bruce Conner, Arthur Lipsett, Mathias Müller, Mike Hoolboom, Peter Forgács
 • V. + VI. dokument a společnost – vzájemná odpovědnost a využití
 • sociální dokument / Britská dokumentární škola / role zvuku a hudby v dokumentu / National Film Board of Canada / koloniální filmy / angažovaný dokument – jeho témata a žánry / Frontier Film / sociální, politická a ekologická témata
 • John Grierson, Alberto Cavalcanti, Basil Wright, Harry Watt, Robert Flaherty, Paul Strand, Pare Lorentz, Herz Frank, Jurij Podnieks, Alexandr Sokurov, Fernando Solanas, Santiago Álvarez, Želimir Žilnik
 • VII. + VIII. nové technické možnosti a vztah k svědectví a pravdě
 • Cinéma vérité / návaznost na Vertova / pochybování o pravdivosti / National Film Board v Kanadě / natáčení s kontaktním zvukem / dokumentární film a instituce / kameru do rukou těm, o nichž film je / pořad Candid Eye (1958) / sociologický film v Anglii / Free Cinema / Cinema direct v Americe
 • Michel Brault, Pierre Perrault, Richard Leacock, Robert Drew, D. A. Pennebaker, Albert a David Mayslesovi, Frederick Wiseman, Lionel Rogosin, Jean Rouch, Chris Marker, Karel Reisz, Lindsay Anderson, Tony Richardson
 • IX. + X. přesvědčení a přesvědčování a dokumentární film ve vztahu ke druhé světové válce
 • přesvědčovací strategie / dokumentární materiál v reklamách / filmy na zakázku / vizuální vynalézavost, experimentální přístup k zakázkovému filmu / propagandistický dokument, agitka / dokumentární film a druhá světová válka – jeho různé podoby a role
 • Herbert Kline, Alexander Hackenschmied, Miro Bernat, Bert Haanstra, Humphrey Jennings, Frank Capra, Leni Riefenstahlová
 • XI. + XII. osobní a deníkový dokument, esej, dokument a fikce
 • intimní a nenarativní dokument: deník / spontánní film / deník s politickým obsahem / filmové básně / lyrický dokument / různé stupně narace, nenarativní dokument / režírovaná skutečnost, míra inscenace / esej a fikce: režírovaná skutečnost vs. hraný dokument / na pomezí dokumentu a fikce / docufiction a docudrama / filmový esej
 • Chris Marker, Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Harun Farocki, Werner Herzog, Leslie Woodhead, Paul Greengrass, Peter Watkins, Jonas Mekas, Walerian Borowczyk, Zoltán Huszárik, Sergej Loznica, Naomi Kawase, Chantal Akerman
Literatura
  povinná literatura
 • Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Nakladatelství AMU a JSAF, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
  doporučená literatura
 • Plantinga, Carl: Hlas a autorita. Kino-Ikon, 2007, č. 2 (slovensky).
 • Leacock, Richard: Obrana flahertyovských tradícií. Kino Ikon, 5, č. 1 (2001), s. 136-143.
 • Youdelman, Jeffrey: Narration, Invention and History: a documentary dilemma. Cineaste, 12, č. 2 (1982), s. 8-15.
 • Wees, William: Doména montáže: kompilácia, koláž, prispôsobenie. Kino Ikon, 9, č. 1 (2005), s. 159-170.
 • DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené na jednotlivých přednáškách). Jihlava: JSAF, 2003 – 2008.
 • Theorizing documentary. Edited by Michael Renov. New York: Routledge, 1993. ix, 261 s. ISBN 0-415-90382-3.
 • Schneiderová, Alexandra: Performance v rodinném filmu. Iluminace, 16, č. 3 (2004), s. 69-84.
 • PLANTINGA, Carl R. Rhetoric and representation in nonfiction film. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 255. ISBN 0521573262. info
 • NICHOLS, Bill. Representing reality :issues and concepts in documentary. Bloomington: Indiana University Press, 1991. xx, 313 s. ISBN 0-253-20681-2. info
Výukové metody
Přednášky a projekce.
Termíny blokové výuky: 23.2., 1.3., 8.3., 15.3. a 22.3., vždy čtvrtek 14:10-17:25 hod., 22.3. 12:30-19:00 hod.
Metody hodnocení
Kolokvium má 2 části:
a) písemnou – tři texty (specifikace viz níže): termín odevzdání do 30.4.2012 e-mailem na adresu andreas@dokument-festival.cz,
b) ústní – rozprava nad odevzdanými texty: termín 10. května od 10 hod. (předem bude rozeslán přesný hodinový rozpis po jménech)
Písemná část: každý student připraví tři kratší texty:
1. reflexi vybraného filmu – kteréhokoliv, který byl v ukázce prezentován v rámci přednášky (v rozsahu 4 NS),
2. vlastní definici dokumentárního filmu (2 NS),
3. reflexi některého z dokumentárních žánrů (3 NS).
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar./b. 1981)
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde je v posledním ročníku postgraduálního studia. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU. Od r. 2003 do března 2011 působila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů a editorsky vede Dok.revue (příloha týdeníku Respekt). Publikuje texty o filmu v různých periodicích (například Cinepur, Kino Ikon, A2), byla šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentu DO. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky (2006), film o mracích "Oblaka" (2007) a esej o dohlížecích mechanizmech "Nadohled" (2011).
She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where is now finishing the postgraduate studies. She studied documentary film-making at FAMU in Prague. Since 2003 until March 2011 she worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival, in the last years as the director for publishing activities. Now she continues in programming of experimental films and as an editor of bimonthly Dok.revue. She publishes articles in different magazines (e.g. Cinepur, Kino Ikon, A2) and was editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary called DO. As an artist, she made the portrait of Czech mathematician Petr Vopěnka (2006), film about clouds called "Clouds" (2007) or film essay about supervision mechanisms "In Sight" (2011).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Jednou za tři roky. / Once in three years.
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2018.