FAV223 Vývoj televizních formátů

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alena Müllerová (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 3. 15:00–18:15 C34, So 3. 3. 9:10–12:25 C34, Pá 16. 3. 15:00–18:15 C34, So 17. 3. 9:10–12:25 C34, Pá 30. 3. 15:00–18:15 C34, So 31. 3. 9:10–12:25 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Nové trendy televizní tvorby se projevují především ve vývoji televizních formátů. Cílem kurzu je seznámit studenty s moderními trendy v oblasti televizních formátů, přinést jejich aktuální přehled, ukázat, co je to televizní formát, jaké jsou podmínky a okolnosti jeho vzniku, jak se televizní formát zařazuje a prosazuje v televizním vysílání a jak se upravuje při prodeji licence do dalších zemí.
V rámci kurzu budou představeny vybrané zahraniční tituly, které přinášejí nové myšlenky a postupy audiovizuální tvorby a které zaujaly diváky i kritiky. Studenti se seznámí s programovými manuály, prezentacemi a scénáři některých projektů. Tyto formáty budou porovnávány s vybranými domácími projekty z poslední doby.
Osnova
 • 1. Nové trendy v televizní tvorbě – co je a co není moderní.
 • 2. Seznámení s pojmem „televizní formát“. Přehled typů formátů.
 • 3. Vývoj formátu.
 • 3.1. Scenáristická a dramaturgická příprava – od prvotního nápadu k programovému manuálu tzv. bibli tv formátu.
 • 3.2. Producentská příprava – producentský potenciál formátu, průzkum realizace, rozpočet, technologie.
 • 3.3. Zařazení tv formátu do vysílacího schématu.
 • 3.4. Prodej licence do dalších zemí.
 • 4. Co chce současný televizní divák, jaké jsou cílové skupiny, sledovanost.
 • 5. Ukázky a rozbor epizod současných televizních formátů.
 • 5.1. Non fiction formáty (např. reality show, docusoup, soutěž, skrytá kamera, vzdělávací reality show, aranžovaný dokument).
 • 5.2. Hrané formáty (seriál, sitcom).
Literatura
  doporučená literatura
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Edited by Irena Reifová. 2., opr. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 204 s. ISBN 9788020422064. info
 • Fleischer, Jan: To by mohl být film. Praha: AMU, 2009.
 • Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU a JSAF, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0
 • Negroponte, Nicholas (2001): Digitální svět. Praha: Management Press.
 • Šmíd, Milan (1995): Stručný slovník elektronických médií. Praha: Karolinum.
 • Mediální servery – Digizone, Louč, Medián.
  neurčeno
 • Webové stránky TV stanic: BBC, HBO. WGBH, YLE, Arte apod.
Výukové metody
Přednášky, projekce, diskuse.
Termíny blokové výuky: 2.-3.3., 16.-17.3. a 30.-31.3 , vždy pátek 15:00-18:15 a sobota 9:10-12:25.
Metody hodnocení
Písemný rozbor jednoho televizního formátu: jaký je základní nápad, struktura formátu, cílová skupina a sledovanost, lokalizace v jednotlivých zemích, v čem je formát originální, posouzení jeho zařazení ve vysílacím schématu.
Rozsah: 5 NS = 9.000 znaků.
Termín odevzdání do 30. 4. 2012 – zaslat na e-mail alena.mullerova@ceskatelevize.cz a v kopii marie.kacerovska@ceskatelevize.cz a označit v předmětu „FAV223 Vývoj televizních formátů“.
Informace učitele
Mgr. Alena Müllerová (nar. 27. 4. 1962, Chomutov), šéfdramaturgyně vývoje programových formátů v České televizi, Praha.
Vystudovala katedru dramaturgie a scenáristiky FAMU. Jako dramaturgyně a scenáristka se zabývala zprvu hlavně dokumentárním filmem (např. spolupráce s Helenou Třeštíkovou na sběrných projektech). Od roku 1998 pracuje v České televizi, kde řídila centrum dokumentární, publicistické a vzdělávací tvorby, podílela se na přípravě programového schématu a řady úspěšných televizních formátů a zabývala se programovou strategií přechodu na digitální vysílání.
Dramaturgyně mnoha dokumentárních filmů (např. cyklus Film a Sociologie, první část natáčení Občan V.H., Zánik Československa v parlamentu).
Spoluautorka námětu a scénáře dokumentu Vzpomínám, vzpomínáš vzpomínáte, televizní soutěže Bylo nebylo, televizního formátu Posezení s Janem Burianem, vzdělávacího cyklu o vědě pro děti Futuroskop, spoluautorka projektu 13. komnata.
Jako vedoucí producentského centra připravila do vysílání řadu formátů a cyklů, např. Cestománie, 333, Filmopolis, Uvolněte se, prosím, Největší Čech, Manželské etudy po 20 letech, Sama doma, Game page, Zavináč, Alternativní kultura, Ztracená duše národa, Ptáčata, od ledna 2012 se vysílá 16ti dílný hraný seriál Život je ples.
Vedla velké projekty České televize k 10. a 20. výročí Listopadu 89, pořady ČT ke vstupu do EU i k výročí konce 2. světové války, projekt Osudové osmičky včetně několikahodinového živého přenosu na ČT1 Srpnová noc.
Věnuje se také literární a publicistické tvorbě: novela "Odporný svět" (Brno, Host, 2004), sborník úvah a rozhovorů "Albertov 16:00. Příběhy sametové revoluce" (Praha: Lidové noviny, 2009, s Vladimírem Hanzelem), publikovala v periodikách Přítomnost, Pražský deník, Host, Film a doba. Přednáší na FAMU. Je členkou PENklubu.
Mgr. Alena Müllerová (born 27th April 1962 in Chomutov), Creative producer in Czech televison, Prague.
Studied at the department of dramaturgy and screenwriting at FAMU. Worked as a script editor and screenwriter first mainly concerned with documentary cinema (e.g. cooperation with Helena Třeštíková on her time collecting projects). Works in Česká televize since 1998, where she was in charge of centre of documentary, journalistic and educational production, she cooperated on a preporation of programming scheme and many successfull television formats and she was engaged in programming strategy of a switch to digital broadcasting. Gives lectures at FAMU and is a member of PEN Club.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2018.