FAV234 Filmová režie

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Vojtěch Jasný (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 17. 5. 12:30–14:05 C34, 14:15–15:45 C34, 16:00–17:30 C34, Pá 18. 5. 10:50–12:25 C34, 14:15–15:45 C34, 16:00–17:30 C34, 17:45–19:15 C34, So 19. 5. 10:00–11:30 C34, 11:45–13:15 C34, 15:00–16:30 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Porozumět praxi filmové režie a filmování v jednotlivých fázích předprodukčního a produkčního procesu.
Přenášet bude legendární režisér a scenárista autorských filmů Vojtěch Jasný, který působil postupně v Československu, v západní Evropě a v severní Americe.
Osnova
 • 1. Scénář.
 • 2. Režie.
 • 3. Barva a zvuk.
 • 4. Herectví.
 • 5. Kamera.
 • 6. Produkce.
 • 7. Filmové žánry.
 • 8. Hraný a dokumentární film.
 • Výklad bude vycházet jednak z klasických děl světové kinematografie, jednak a především z autorských filmů Vojtěcha Jasného Touha (1958), Až přijde kocour (1963), Všichni dobří rodáci (1968) a Návrat ztraceného ráje / Return to Paradise Lost (ČR–USA, 1999).
Literatura
 • JASNÝ, Vojtěch. Život a film. Edited by Jan Lukeš. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1999. 276 s., [3. ISBN 80-7004-094-7. info
Výukové metody
Přednášky, projekce, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test nebo esej.
Informace učitele
Vojtěch Jasný (nar. 1925) - filmový režisér, scenárista, příležitostně kameraman v autorských a dokumentárních projektech - je jednou z emblematických osobností moderní české kinematografie. Jasný začínal v 50. letech jako dokumentarista budovatelskými filmy, posléze byl jedním z prvních představitelů kritické ur-vlny, v 60. letech se stal mezinárodně ceněným představitelem nové české kinematografie ("Všichni dobří rodáci", 1968), po odchodu do exilu působil v Rakousku a Německu (mj. adaptace románu Heinricha Bölla "Ansichten eines Clowns", 1975), posléze v USA a Kanadě (mj. dokument "Why Havel?", 1991). Jeho filmografie čítá přes padesát titulů. Vedle toho režíroval na divadle (Vídeň, Helsinky, Bergen) a vyučoval na filmových školách ve Vídni, Salzburgu, Mnichově a v New Yorku (Columbia University, New York Film Academy a School of Visual Arts). Na New York Film Academy vyučuje dosud.
Vojtěch Jasný (b. 1925) - film director, scriptwriter, occasionally cinematographer in authorial and documentary projects - is one of the emblematic persons of modern Czech cinema. He began work in the 1950s as a maker of propaganda documentary films, later became one of the key representatives of the critical ur-wave, in the 60s made a reputation as an internationally renowned filmmaker of the new Czech cinema ("All My Good Countrymen", 1968). After leaving for exile, he worked in Austria and Germany (e.g. a Heinrich Böll adaptation "Ansichten eines Clowns", 1975) and later in the USA and Canada (e.g. a documentary film "Why Havel?", 1991). His filmography includes over fifty movies. Apart from them he directed for theater (Vienna, Helsinki) and gave lectures at film schools in Vienna, Salzburg, Munich and New York (Columbia University, New York Film Academy and School of Visual Arts).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2012/FAV234