PSX_004 Social psychology

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. David Kuneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Ondroušková (cvičící)
Mgr. Veronika Tlapáková (cvičící)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze zahraničním studentům psychologie.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Upon successful completion of the course, students will be able to define social psychology as the area of psychology which deals with the study of social behaviour and the mental experience of individuals in social context. Students will have a general knowledge of themes social cognition, causal attribution, socialization, identity and the self-system. They will understand the historical and social contexts of theoretical approaches formation and they will be able them to critically evaluate.
Osnova
 • 1. Introduction into social psychology
 • Subject of study SP, SP in the context of related disciplines. History of SP. Basic trends in SP of 20th century, current influential paradigms. Research methods in SP, possibilities of application in SP.
 • 2.Social cognition
 • a) self-relationship as a product of social interaction - cognitive, affective and behavioral components of self-system
 • b)social perception and categorization. Associationist and constructivist models of social cognition. Scheme of processes of social perception. First impression versus complex review. Creating of impressions of other people, connection between perception and motivation. Distortions and mistakes in social perception. Concept of social stereotype (auto and hetero-stereotype), social representations (Moscovici). Connection between perception and attribution processes.
 • c) interpretation of social reality - theory of attribution Theory of attribution (Heider, Fiske, Taylor, Jones, Davis, Kelley). Theory of causal schemes, basic principles of attribution. Mistakes in attribution processes (fundamental attribution failure), attribution of success and failure. Theory of optimism (Seligman, Carver, Scheier, Peterson, Cantor, Norem).
 • 3. Socialization and identity of personality
 • a)Socialization of personality.
 • Basic characteristics of socialization process, three exhibition levels of socialization: organism vs. environment, subject vs. object and personality vs. group. Imitation and identification as basic forms of social learning, importance of primary groups. Importance of early social experience and satisfaction of basal psychosocial needs for latter development.
 • b) personal and social identity - basic determination, evolutional view of their development. Theories of identity (Erikson, Marcia, Stryker, Tajfel, Giles, Garfinkel, Goffman, Harré, Weinreich).
Literatura
  doporučená literatura
 • Journal of Personality and Social Psychology
  neurčeno
 • Journal of Social Psychology
 • European Journal of Social Psychology
Výukové metody
Individual tutoring
Metody hodnocení
The course is closed by a written test (exam).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá formou konzultací s příslušným vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.