EN

FF:PSB_323 Neuropsychologie rozhodování - Informace o předmětu

PSB_323 Neuropsychologie rozhodování

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Stanislav Gálik (přednášející), PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 19:10–20:45 L32
Předpoklady
Student se seznámí se základními koncepty neuromarketingu a s nejznámějšími výzkumy a na základě těchto poznatků pronikne do nejaktuálnějších studií tohoto oboru. Předmět dává studentovi možnost seminární formou probádat hraniční oblast mezi psychologií, neurovědami a marketingem. Hlavním cílem je prozkoumání nejaktuálnějších výzkumů, studií a hypotéz za účelem budování znalostní databáze v českém akademickém prostředí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student se seznámí se základními koncepty neuromarketingu a s nejznámějšími výzkumy a na základě těchto poznatků pronikne do nejaktuálnějších studií tohoto oboru. Předmět dává studentovi možnost seminární formou probádat hraniční oblast mezi psychologií, neurovědami a marketingem. Hlavním cílem je prozkoumání nejaktuálnějších výzkumů, studií a hypotéz za účelem budování znalostní databáze v českém akademickém prostředí.
Osnova
 • Klíčové koncepty neurověd Struktury a funkce CNS Současné výzkumy z oblasti neuropsychologie rozhodování Motivace, emoce, rozhodovací procesy Zobrazovací metody (EKG, EEG, EDA, fMRI, atd.) Teorie somatický markerů Využití elektrofyziologie ve výzkumu chování, emocí a motivace Etické otázky neurovědeckého a neuromarketingového výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • Patrick, R., & Christophe, M. (2007). Neuromarketing: understanding the "buy button" in your customer's brain. Nashville: Thomas Nelson.
 • Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004, June). The Mirror Neuron System. Annual Review of Neuroscience , 27, pp. 169 - 192.
  doporučená literatura
 • Crano, W. D., & Prislin, R. (2008). Attitudes and Attitude Change. New York: Psychology Press.
 • Lindstrom, M. (2008). Buyology: truth and lies about why we buy. New York: Random House.
 • Antonio, R. D. (2000). Descartesův omyl. Praha: Mladá Fronta.
 • Perloff, R. M. (2008). The Dynamics of Persuasion. New York: Taylor & Francis Group.
 • Zaltman, G. (2003). How consumers think. Boston: Harvard Business School Press.
 • Pradeep, A. K. (2010). The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Joseph, E. L. (1998). The emotional brain: the mysterious underpinnings of emotional life. New York: Touchstone.
 • O'Doherty, J., & al., e. (2001, March). Representation of Pleasant and Aversive Taste in the Human Brain. The Journal of Neurophysiology , 85, pp. 1315 - 1321.
 • Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. New York City: Oxford University Press.
Výukové metody
Kurz je veden formou semináře. Celý kurz je zaměřen na studium nejaktuálnějších publikací v dané oblasti. Vyučující plní roli průvodce nikoliv vůdce, proto se od studentů očekává vysoké nasazení, sebemotivace a zájem o obor.
Metody hodnocení
Hlavním úkolem je důkladné studium stanovené literatury na každou hodinu. Každý student má povoleny pouze dvě absence. V průběhu semestru vytvoří studenti tříčlenné skupiny, ve kterých budou společně pracovat na semestrálním projektu. 1) Aktivita na hodině (max. 2 absence) 2) Vypracování a prezentace projektu Aktivita na hodině Na každou hodinu bude stanovená literatura, kterou musí mít student důkladně nastudovanou, aby mohl participovat na diskuzi v průběhu semináře. Kurz je vysoce interaktivní a očekává se proto zapojení každého studenta do sdílení poznatků, názorů, připomínek a do celkové diskuze. Vypracování a prezentace projektu Každá skupina má za úkol v průběhu semestru navrhnout experimentální studii, která se zabývá přímo neuromarketingem nebo oblastí, kterou můžeme považovat za hranici mezi psychologií, neurovědami a marketingem. Skupina má za cíl vytvořit návrh obsahující teoretický úvod a metodu výzkumu v rozsahu 4 až 10 stran včetně použité a doporučené literatury. Každá skupina bude prezentovat svůj projekt na závěr semestru.
Informace učitele
14 lekcí x 90 minut Poslední úprava provedena dne: 17.5.2012. PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2015.