EN

FF:OJ514 Jazyky Balkánu - Informace o předmětu

OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 U25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 82 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je přiblížit složitou etno- a glottogenetickou situaci Balkánského poloostrova, jak ji lze rekonstruovat na základě archeologických dat, literárních pramenů, historické jazykovědy, i synchronního jazykového popisu, včetně aspektů typologických. Posluchači by se měli orientovat v etno- a glottogenetických procech současného i starého Balkánu.
Osnova
  • 1. Geografické a historické vymezení prostoru Balkánského poloostrova. 2. Rekonstrukce jazykové mapy Balkánu na základě starověkých písemných pramenů. 3. Přehled paleobalkánských reliktových jazyků: makedonský, paionský, epeirotský, "pelasgický", thrácký, getský & dácký, mýzijský, dardanský, illyrský, včetně těch, které byly v historické době užívány mimo poloostrov: fryžský, mesapský. 4. Klasifikace starověkých dialektů řečtiny, vznik moderní řečtiny. 5. Přehled moderních národů Balkánského poloostrova a jejich jazyků, jejich interference: Řekové; Albánci; románské obyvatelstvo Balkánu: Dalmatinci; Dákorumuni & Moldavané, Istrorumuni, Arumuni, Meglenorumuni; slovanské obyvatelstvo Balkánu: Slovinci; Chorvati; Bosňané; Srbové; Makedonci; Bulhaři. Ostatní: Romové; Němci; Maďaři; turkické obyvatelstvo Balkánu: Turci & Gagauzové.
Literatura
  • Price, Glanvile a kol. 2002. Encyklopedie jazyků Evropy. Praha: Volvox Globator.
  • Solta, Georg R. 1980. Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchhandlung.
  • Šatava, Leoš. 1994. Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Ivo Železný.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Výstup Výstupem kursu je písemné zpracování gramatické charakteristiky zvoleného jazyka a nástin historie regionu, kde je užíván. Kolokvium představuje diskusi o předložené práci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.