EN

FF:VIKMB20 Webová analytika - Informace o předmětu

VIKMB20 Webová analytika

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Robert Němec (přednášející)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 Kabinet knihovnictví
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu je student schopen:
1. vyznat se v základních pojmech a zkratkách oboru webové analytiky;
2. porozumět metodologii a omezením oboru;
3. ovládat základní postupy při práci s Google Analytics, IBM Coremetrics, Adobe Digital Marketing Suite a ClickTale;
4. pochopit chování návštěvníků webu na základě údajů ze softwaru pro webová analytika;
5. umět řešit hlavní problémy při práci s webovou analytikou;
7. znát rizika při implementaci webové analytiky ve firmách.
Osnova
 • Co je to webová analytika, její omezení a jak se dá využít.
 • Základní pojmy v oboru webové analytiky.
 • Základní analýzy webové analytiky.
 • Práce s Google Analytics, IBM Coremetrics, Adobe Digital Marketing Suite a ClickTale.
Literatura
  povinná literatura
 • Google Analytics Blog: http://analytics.blogspot.cz/
 • Magazín Webová analytika: http://webova-analytika.robertnemec.com/
 • Kanál Google Analytics: http://www.youtube.com/user/googleanalytics
 • KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0 : kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 456 s. ISBN 9788025129647. info
  doporučená literatura
 • CLIFTON, Brian. Google analytics : podrobný průvodce webovými statistikami. Translated by Lukáš Krejčí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 334 s. ISBN 9788025122310. info
Výukové metody
Kurz vychází z myšlenky, že co si může student nastudovat dopředu sám z knih, stránek nebo videí, je zbytečné již probírat na hodině a ztrácet tím čas.
Na každou hodinu tak budou mít studenti zadané materiály (zhruba 20 až 40 normostran nebo hodinu až tři videa), které budou muset dopředu nastudovat. Na hodinách se již bude debatovat nad nastudovanými materiály, ukazovat některé postupy, vyjmenovávat příklady a procvičovat samostatné postupy.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je zapotřebí získat alespoň 150 bodů z 220 možných:
0 až 50 bodů - aktivní zapojování se do dění v hodině,
0 až 20 bodů - 1. malý průběžný test,
0 až 20 bodů - 2. malý průběžný test,
20 až 30 bodů - za 1. publikovaný článek z oboru v závislosti na kvalitě článku a reputaci média - platí pouze do 30. dubna 2014,
20 až 30 bodů - za 2. publikovaný článek z oboru v závislosti na kvalitě článku a reputaci média,
10 až 30 bodů - za vypracovanou analýzu,
0 až 40 bodů - za závěrečný test (maximálně dva pokusy, platí ten s vyšším počtem získaných bodů).
Informace učitele
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_125132707554879
Vzhledem k průběžným testům a nutnosti aktivního zapojení studentů do dění v hodinách není kurz bohužel vhodný pro posluchače dálkového studia - ledaže by docházeli na každou hodinu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.