EN

FF:VIKMB37 Vizualizace informací - Informace o předmětu

VIKMB37 Vizualizace informací

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Boček (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Mgr. Jan Pospíšil (přednášející)
Mgr. Tomáš Bouda, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:50–12:25 L31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen: navrhovat efektivní a smysluplné vizualizace, získávat a připravovat data a používat základní nástroje k jejich vizualizaci, evaluovat a diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině bude obeznámen se: základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu • úvod do vizualizace dat • příklady dobré praxe • základní terminologie a její ustálení 2. Historie vizualizace • vývoj vizualizace dat • zásadní vizualizační mezníky • historické implikace současného stavu 3. Vizualizace dnes • diskuze momentálního stavu vizualizace • přehled vizualizačního pole • datová žurnalistika, casual infovis, atd. 4. Vizuální vnímání • principy vizuální percepce • jejich aplikace do vizualizace dat • barva, design, atd. 5. Efektivita vizualizace • základní principy efektivní vizualizace • tvorba efektivních základních typů statistických grafů • storytelling a úspěšná vizualizace 6. Proces vizualizace • přehled procesu tvorby vizualizace • identifikace typu dat, formy, publika, atd. 7. Získávání a příprava dat • druhy dat a vhodné cesty jejich vizualizace • základy scrapingu; zdroje dat • specifika získávání dat v českém prostředí 8. Nástroje pro vizualizace • přehled základních nástrojů • programovací jazyky pro vizualizaci 9. – 12. Praktické hodiny • praktické příklady od získání dat po finalizaci vizualizace • základy práce s R a dalšími volně dostupnými nástroji 13. Infografika jako marketingový nástroj • doplňková hodina s ohledem na potřeby studentů oboru • pozice infografiky s ohledem na vizualizaci dat • dobrá praxe, praktické rady a volně dostupné nástroje
Literatura
  doporučená literatura
 • CAIRO, Alberto. The functional art: an introduction to information graphics and visualization. San Francisco: Peachpit Press, 2012, 363 pages. ISBN 03-218-3473-9.
 • MONMONIER, Mark S. How to lie with maps. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, c1996, xiii, 207 p. ISBN 02-265-3421-9.
 • YAU, Nathan. Visualize this: the FlowingData guide to design, visualization, and statistics. Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., c2011, xxvi, 358 p. ISBN 11-181-4025-7.
 • FEW, Stephen. Now you see it: simple visualization techniques for quantitative analysis. Oakland: Analytics Press, c2009, xi, 327 s. ISBN 978-097-0601-988.
 • WONG, Dona M. The Wall Street journal guide to information graphics: the dos and don'ts of presenting data, facts, and figures. 1st ed. New York: W.W. Norton, c2010, 157 p. ISBN 03-930-7295-9.
 • HUFF, Darrell. How to lie with statistics. New York: Norton, 1993, 142 p. ISBN 03-933-1072-8.
 • TUFTE, Edward R. The visual display of quantitative information. 2nd ed. Cheshire: Graphics Press, 2007, 197 s. ;. ISBN 978-0-9613921-4-7
 • YAU, Nathan. Data points: visualization that means something. Indianapolis: Wiley, 2013, xiii, 300 pages. ISBN 978-1118462195.
Výukové metody
Semináře, přednášky expertů z oboru
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu je povinná prezence na přednáškách (minimálně 8 z 11) a závěrečný projekt - návrh originální vizualizace.
Informace učitele
Předmět je vyučován seminárně a vyžaduje docházku, proto není příliš vhodný pro kombinované studenty. Pokud si jej nicméně budou chtít zapsat, je nutná domluva s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.