PG_ZKUPP14 Závěrečná zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Záleská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( C )&& SEMESTR ( 4 )&& PG_ZKUPP5 Práce se skupinou
• Ukončené veškeré předměty vzdělávacího modulu: Zkušenostně reflektivní učení. • Odeslané všechny zpětné vazby k odstudovaným předmětům. • Podpisy na všech prezenčních listinách. • Odevzdaný závěrečný projekt v ELFu a uzavřené studium do 20. 4. 2014 (23:59) • Nedodržení termínů a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečných projektů z předmětu PG_ZKUPP13 Závěrečný projekt, včetně následné rozpravy a prověření rozsahu obecných znalostí, které studenti během trvání celého studia získali. Důraz je kladen na propojení principů zkušenostně reflektivního učení ve vztahu k zaměření na uplatnění v oblasti školství, například při zpracovávání průřezových témat RVP, jako metodik prevence, kariérní poradce a podobně.
Osnova
  • Průběh zkoušky je garantovaný vedoucím odborným pracovníkem projektu Zkušenostně reflektivní učení pro učitele (Mgr. Jan Kolář) a vzdělávací expertkou (Doc. Danou Knotovou). 1) Představení projektu. 2) Přečtení posudků, který má student k dispozici tři dny předem. 3) Diskuze nad závěrečným projektem.
Výukové metody
Bloková výuka mimo Brno (středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna) ve dnech 9. - 11. 5. 2014.
Metody hodnocení
Hodnocení za pomocí oponentských posudků a společné diskuze probíhá za účasti výše uvedení garanti zkoušky, kteří hodnotí do jaké míry je v rpojektech zřetelný akcent zkušenostně reflektivního učení v aplikaci do školního prostředí. Předně pro učitelské profese. Veškeré podrobnosti o ukončení najdete předně na webu www.acor.cz v ELFové podpoře. Nedodržení termínů a podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.
Informace učitele
Tento kurz je realizován v rámci projektu Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.