RLB303 Religionistická exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (od 2 krok 2 kred). Kolokvium - 4 kredity, zápočet - 2 kredity. Vedle způsobu ukončení je třeba při zápisu nastavit i odpovídající počet kreditů. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Hampejs (přednášející)
Mgr. Šárka Londa Vondráčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 19:10–20:45 J31
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Jiné omezení: Předpokladem zápisu je absolvování předmětů RLA01 nebo RLKA01.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz sestává ze dvou částí: v první polovině semestru půjde o přípravu exkurze po vybraných religionisticky význačných objektech, na níž se studenti zapsaní v kurzu budou aktivně podílet, včetně zjištění praktických informací a přípravy tematických prezentací. Ve druhé polovině semestru, zpravidla koncem dubna (termín bude upřesněn), proběhne samotná třídenní exkurze po vybraných objektech v rámci ČR. Účast na exkurzi si studenti hradí z vlastních prostředků.
Po skončení kurzu bude student schopen:
- prokázat znalost o náboženské situaci ve zvolené lokalitě
- aktivně vyhledávat informace o náboženských objektech ve zvolené lokalitě v literatuře a dalších zdrojích
- samostatně připravit prezentaci k určené nábožensky významné lokalitě
- zorganizovat průběh konkrétní části exkurze
- pracovat s jiným typem pramenů než čistě literárnímí (architektura, ikonografie atd.)
Osnova
  • (1) Úvodní setkání. (2) Výběr lokalit a upřesnění trasy. (3) Upřesnění programu exkurze a přidělení tematických referátů. (4) Zajištění organizace. (5) Vlastní třídenní exkurze, prezentace studentských referátů.
Literatura
  • Židovské památky České republiky (Variant.) : Česká republika, židovské památky : panoramatická mapa : ghetta, synagogy, hřbitovy. info
  • KROUPA, Jiří. Kláštery a poutní místa na Moravě (59 encyklopedických hesel). In Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Vydání první. Praha: Libri, 2005. s. 154-347. Encyklopedie. ISBN 80-7277-026-8. info
  • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. 275 s. Vlastivěda moravská, nová řada sv. 6. ISBN 80-850-4862-0. info
  • KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Brna :stručná historie židovského osídlení Brna. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 56 s. ISBN 80-7028-049-2. info
  • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy I. Středověká Morava. 1. vyd. Brno: MVS, 1991. 231 s. Vlastivěda moravská, Nová řada sv. 5. ISBN 80-85048-17-5. info
Výukové metody
Samostatné vyhledávání informací o náboženské situaci a památkách ve zvoleném regionu, diskuse, příprava přednášek a jejich prezentace studenty během exkurze.
Metody hodnocení
Aktivní účast na přípravě exkurze - zjišťování informací o skupinové návštěvě vybraných objektů, příprava tematického referátu, účast na vlastní exkurzi.
Informace učitele
Počet studentů je omezen počtem sedadel v autobuse.
The number of students of the course is limited by the number of seats in a bus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jako povinně volitelný předmět se uznává pouze s ukončením kolokviem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.