EN

FF:HIB0241 Historie a infor. technologie - Informace o předmětu

HIB0241 Historie a informační technologie

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:05 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je rozvinout počítačovou gramotnost studentů v souvislosti s odbornými potřebami historického výzkumu. Absoleventi by se také měli naučit základním dovednostem při digitalizaci textů, obrazů a zvuků a jejich dalším zpracování a využívání odborných informačních zdrojů a vyhledávání relevantních informací.
Osnova
 • Historie na internetu. Odborné a neodborné weby. Vyhledávání odborných informací. On-line vědecké databáze.
 • Důležité a užitečné webové stránky a informační portály.
 • Digitalizované prameny.
 • Digitální knihovny a e-žurnály.
 • Databáze, databázové aplikace a jejich využití ve výzkumu.
 • Digitalizace. Použití fotoaparátu, resp. skeneru v archivním výzkumu. Ukládání dat, jejich třídění a další zpracování.
 • Další možnosti využití IT v historické praxi. Zpracování a analýza textu nebo audiozáznamu.
Literatura
 • BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna. Knihovnická revue, Praha: Národní knihovna ČR, 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-251. ISSN 0862-7487. URL info
 • STELLNER, František a Jaroslav POLÁČEK. Internet nejen pro historiky : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 112 s. ISBN 8024703386. info
 • BARTOŠEK, Miroslav a Miloslava FAITOVÁ. Přehled elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum. Editoři: František Ježek, Miloš Brejcha. In RUFIS 2001: Role of Universities in the Future Information Society. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 7-20. ISBN 80-7082-783-1. URL info
 • BARTOŠEK, Miroslav. JSTOR - šance i pro humanitní výzkum na MU? Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova Univerzita, 1999, roč. 9, č. 5, s. 4-8. ISSN 1212-0901. info
Výukové metody
Přednášky, domácí práce nebo skupinový projekt.
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 20 otázek a odpovědí s výběrem z více variant.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.