IM137 Aplikovaná herní studia - výzkum a design

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Tomáš Bártek (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (přednášející)
Mgr. Jaroslav Švelch, PhD. (náhr. zkoušející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:00–16:35 N21
Předpoklady
IM082 Herní studia
IM082 Herní studia (splněno, možnost výjimky)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalost herních studií a představit metody a techniky, kterými lze zkoumat digitální hry, jejich průmysl a publikum. Student v průběhu kurzu získá poznatky aplikovatelné nejen v akademické sféře, ale i v profesním prostředí. Témata přednášek jsou strukturována do několika tématických bloků rozdělených na zkoumání a využívání her ve výzkumu, zkoumání průmyslu a analyzování herního publika. Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.
Osnova
 • * kurz probíhá pravidelně, 1x za týden
 • 01 UVOD
 • 02 ANALYZA HRY (MDA? PROSTOR, HM vs UZITI MEDII - CLOBRDO DEMONSTRACE)
 • 03 HOST: METODOLOGIE, VEDECKA PARADIGMATA
 • 04 SEMIOTIKA, KYBERTEXT
 • 05 NARATIV, DISKURZIVNI ANALYZA
 • 06 ČTECI TYDEN - VELIKONOCE
 • 07 REFLEXE CETBY + HERNI ZANRY
 • 08 HRACI JAKO PUBLIKUM, VIRTUALNI SVETY JAKO ETNOGRAFICKE POLE
 • 09 PLAYBOUR a VAZBA na HM
 • 10 CROWDRESEARCH + HERNI TELEMETRIE
 • 11 HERNI PRUMYSL (CR) a HERNI ZURNALISTIKA
 • 12 PRIPRAVNY TYDEN - ZAVERECNY PROJEKT
 • 13 ZAPOCTOVY TYDEN PREZENTACE (+ Zhodnoceni predmetu a profilu absolventa)
Výukové metody
Přednášky a semináře, četba, tvorba závěrečné seminární práce
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru musí splnit průběžné seminární úkoly a vypracovat závěrečnou seminární práci na vybrané téma.
1x průběžné úkoly (40 % hodnocení)
1x závěrečná seminární práce (60 %)
Informace učitele
AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. JHU Press. 1997.
AARSETH, Espen. Introduction to Gamestudies. 2001. Dostupné z: http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html
BARTLE, Richard. Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players who suits MUDs. 1996. Dostupné z: http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm
BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. London: MIT Press. c2007.
DOSTÁL, Jiří. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. In Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009.
ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. Essential Facts: About the computer and videogame industry - 2013. Dostupné z: http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_EF_2013.pdf
GEE, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy. Palgrave. 2003.
HUNICK, LEBLANC & ZUBEK. MDA: A formal approach to game design and game research. Discovery. 3 2004, Sv. 83. Dostupné z: http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. 1. vyd. New York: New York University Press, 2006, xi, 308 s. ISBN 978-081-4742-952.
JUUL, Jesper. Half-real :video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.
KERR, Aphra. The business and culture of digital games: gamework/gameplay. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2006, 177 p. ISBN 978-141-2900-461.
LEVY, Luis, NOVAK, Jeannie. Game Development Essentials: Game QA & Testing. Cengage Learning. 2009.
MÄYRÄ, Frans. An introduction to game studies :games in culture. 1st ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2008
MCALLISTER, Graham. The difference between focus testing and player testing. Edge [online]. 2012. Dostupné z: http://www.edge-online.com/features/the-difference-between-focus-testing-and-player-testing
SCHNELL, Jesse. The Art of Game Design. The Book of Lenses. CRC Press. 2008.
SCHULTZ, Charles, BRYANT, Robert. Game Testing Mercury Learning & Information. 2011.
WOLF, Mark J.P.; PERRON, Bernard, eds. The Video Game Theory Reader. 2003.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.