LJMgrB14 Evropa v době velkého stěhování národů II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 14:10–15:45 A21
Předpoklady
LJBcA10 Dějiny antického světa II || HIA104 Dějiny starověku || MED04 Dějiny Středomoří II
Ukončení kurzu Evropa v době stěhování národů I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude schopen pochopit důležitost tzv. barbarských germánských států pro evropský vývoj po tzv. pádu říše římské na Západě a diskutovat o ní;
ocenit dědictví antické kultury a roli římského práva v epoše raného středověku;
srovnat antické a "barbarské" prvky raně středověkého vývoje;
bude s to lépe zhodnotit specifické rysy přechodných období dějin obecně.
Osnova
 • 1) Frankové a římské říše.
 • 2) Christianizace Franků.
 • 3) Fungování franského státu, antické a germánské prvky v jeho struktuře.
 • 4) Význam franského státu v dějiných západní a střední Evropy.
 • 5) Franské misie.
 • 6) Anglové, Sasové a Jutové v Britannii.
 • 7) Langobardský stát -- přerušení kontinuity s antikou?
 • 8) Kmenový svaz Alamanů.
 • 9) Polyteistické náboženství Germánů.
 • 10) Christianizace Germánů od Bavorska po Grónsko.
 • 11) Stát a právo barbarů (obecná analýza).
 • 12) Podíl barbarů na zániku říše západořímské.
 • 13) Jejich podíl na uchování antické kultury.
Literatura
 • Dvanáct století církevních dějin (Rozš.) : 12 století církevních dějin. info
 • Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace (Variant.) : Sborník textů přednášek a příspěvků k tématu Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace. info
 • Historiarum libri decem (Orig.) : O boji králů a údělu spravedlivých : kronika Franků : dějiny v deseti knihách. info
 • Die Völkerwanderung : Europa zwischen Antike und Mittelalter. Edited by Matthias Knaut - Dieter Quast. Stuttgart: Theiss, 2005. 104 s. ISBN 380621574X. info
 • Edda. Edited by Helena Kadečková, Translated by Ladislav Heger. V této úpravě vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 491 s. ISBN 8072035339. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • POHL, Walter. Die Völkerwanderung : Eroberung und Integration. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002. 266 s. ISBN 3170155660. info
 • ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Translated by Věra Kotábová. Praha: Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3. info
 • MENGHIN, Wilfried. Die Langobarden : Geschichte und Archäologie. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2000. 236 s. ISBN 3926642238. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
 • TODD, Malcolm. Germáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 301 s. ISBN 80-7106-263-4. info
 • KADEČKOVÁ, Helena. Soumrak bohů :severské mýty a báje. Illustrated by Klára Folvarská-Roseová. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1998. 234 s. ISBN 80-85974-98-3. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria. SPFFBU E 37, Brno: MU, 1982, E 37, č. 37. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni : mezi Thorsbergem a Ravennou : kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů [1-5330]. Praha: Orbis, 1977. info
 • DIESNER, Hans-Joachim. Das Vandalenreich : Aufstieg und Untergang. Leipzig: Koehler & Amelang, 1966. 167 s. info
Výukové metody
1 hodina přednášky,1 hodina semináře; četba různých pramenů k době velkého stěhování národů a jejich rozbor pomocí diskuse učitele se studenty
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření témat probraných během semestru.
Informace učitele
V písemném testu se vyskytuje vždy i jedna otázka, týkající se vývoje pozdně římské říše.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 05:42, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému