LJMgrB26 Arabský svět v době antiky a raného středověku II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 14:10–15:45 A21
Předpoklady
Absolvování kurzu Arabský svět I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude umět uchopit muslimskou civilizaci jako nositelku tradic arabských, perských i antických. Bude schopen vysvětlit základní etické postuláty islámu, porovnat je s křesťanstvím a judaismem, najít styčné body těchto tří velkých náboženství a možnosti porozumění mezi nimi. Bude s to správně ocenit roli muslimské kultury ve středověku. Bude schopen věcně diskutovat o hodnotách muslimskén civilizace.
Osnova
 • 1) Epocha Ummajovců a muslimové na západě 2) Soužití muslimů a původního obyvatelstva v dnešním Španělsku 3) Arabský chalífát na východě za vlády Ummajovců 4) Vláda Abbásovců 5) Muslimská umma, její náboženská, sociální a etická charakteristika 6) Instituce muslimské říše 7) Hospodářství muslimské říše 8) Kultura a způsob života muslimů na východě i na západě 9) Islám a válka 10) Muslimové a dědictví antiky 11) Súfismus 12) Vlivy křesťanství a judaismu v Koránu 13) Přínos muslimské vědy a kultury Evropě
Literatura
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • FLETCHER, R. A. Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2004. 140 s. ISBN 8020411453. info
 • BEČKA, Jiří a Miloš MENDEL. Islám a české země. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 231 s. ISBN 80-7220-034-8. info
 • DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. ISBN 80-85190-69-9. info
 • KÜNG, Hans a Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • Světová náboženství. Praha: Lidové noviny, 1996. info
 • VONDRA, Alexandr. Islám a jeho svět. Edited by Oldřich Neužil - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 119 s. ISBN 80-7028-075-1. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • GELLNER, Ernest André. Der Islam als Gesellschaftsordnung. Translated by Susanne Enderwitz - Ulrich Enderwitz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 207 s. ISBN 3-423-04588-4. info
 • ANTES, Peter. Der Islam :Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1991. x, 152 s. ISBN 3-17-011737-8. info
 • BRETT, Michael. Mauri : islam na Západe. Bratislava: Tatran, 1989. 128 s. : i. ISBN 80-222-0028-X. info
 • TAUER, Felix. Svět Islámu : jeho dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce První světové války. Praha: Vyšehrad, 1984. info
 • MAS'ÚDÍ, Abu L-Hasan 'Alí ibn Al-. Rýžoviště zlata a doly drahokamů [22208]. Praha: Odeon, 1983. info
 • PETRÁČEK, Karel. Básníci pouště : arabská poetika devíti století [16814]. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Tisíc a jedna noc. Díl 5 : Alf lajla wa lajla (Unif.). Translated by Felix Tauer, Edited by Felix Tauer. Vyd. v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1975. 611 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • PAULINY, Ján. Život v ríši kalifov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 167 s. + 1. info
 • PETRÁČEK, Karel. Islám a obraty času. Praha: Svoboda, 1969. info
 • Der Islam. Edited by Claude Cahen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. 375 s. ISBN 3-436-01207-6. info
 • BELJAJEV, Jevgenij Aleksandrovič. Araby, islam i arabskij chalifat v ranneje srednevekov'je. 2. izdanije. Moskva: Nauka, 1966. 279 s. info
Výukové metody
přednášky (dvě hodiny týdně), čtení pramneů k arabské starověké a středověké etice, vědě, historii atd.
Metody hodnocení
Zápočet formou písemného testu zaměřeného na prověření témat probraných během semestru.
Informace učitele
K základní literatuře je třeba přiřadit i díla Aloise Musila, a R. Veselého. Písemný test obsahuje látku z první i druhé části kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2009, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 05:42, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému