LJMgrB26 The Arabian World in Antiquity and Early Middle Ages II

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Alternate Types of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 14:10–15:45 A21
Prerequisites
The succesfully completing of Arabic world I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course student will be able to understand the Muslim civilization as the heir of Arabic, Persian and Classical tradition; will be able to explain the islamic ethics and to compare it with that of Judaism and Christianity; to find the common themes of these three world religions and possibilities of mutual understanding; to evaluate the role of Arabic culture during the Middle Ages; to discuss the values of Muslim civilisation objectively.
Syllabus
 • 1) The era of Umayyads and the Muslims in the West 2) The coexistence of Muslims and the original populace in today's Spain. 3) The caliphate in the East during the rule of Umayyads. 4) The rule of Abbasid caliphs. 5) Umma, its religious, social and ethical features. 6) The institutions of Muslim states. 7) The economy of the Muslim states. 8) The culture and the lifestyle of the Muslims in the East and in the West. 9) Islam and the war. 10) Muslims and the heritage of Antiquity. 11) Sufismus (mysticism of Islam). 12) The influences of Judaism and Christianity on Koran. 13) The importance of Muslim science and culture for Europe.
Literature
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy (The great migration of people and the East of Europe). I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 pp. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • FLETCHER, R. A. Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2004. 140 s. ISBN 8020411453. info
 • BEČKA, Jiří and Miloš MENDEL. Islám a české země. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 231 pp. ISBN 80-7220-034-8. info
 • DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. ISBN 80-85190-69-9. info
 • KÜNG, Hans and Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • Světová náboženství. Praha: Lidové noviny, 1996. info
 • VONDRA, Alexandr. Islám a jeho svět. Edited by Oldřich Neužil - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 119 s. ISBN 80-7028-075-1. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • GELLNER, Ernest André. Der Islam als Gesellschaftsordnung. Translated by Susanne Enderwitz - Ulrich Enderwitz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 207 s. ISBN 3-423-04588-4. info
 • ANTES, Peter. Der Islam :Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1991. x, 152 s. ISBN 3-17-011737-8. info
 • BRETT, Michael. Mauri : islam na Západe. Bratislava: Tatran, 1989. 128 s. : i. ISBN 80-222-0028-X. info
 • TAUER, Felix. Svět Islámu : jeho dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce První světové války. Praha: Vyšehrad, 1984. info
 • MAS'ÚDÍ, Abu L-Hasan 'Alí ibn Al-. Rýžoviště zlata a doly drahokamů [22208]. Praha: Odeon, 1983. info
 • PETRÁČEK, Karel. Básníci pouště : arabská poetika devíti století [16814]. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Tisíc a jedna noc. Díl 5 : Alf lajla wa lajla (Unif.). Translated by Felix Tauer, Edited by Felix Tauer. Vyd. v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1975. 611 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • PAULINY, Ján. Život v ríši kalifov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 167 s. + 1. info
 • PETRÁČEK, Karel. Islám a obraty času. Praha: Svoboda, 1969. info
 • Der Islam. Edited by Claude Cahen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. 375 s. ISBN 3-436-01207-6. info
 • BELJAJEV, Jevgenij Aleksandrovič. Araby, islam i arabskij chalifat v ranneje srednevekov'je. 2. izdanije. Moskva: Nauka, 1966. 279 s. info
Teaching methods
lectures (two hours per week), reading of some sources, concerning the ancient and medieval Arabic science ethics, history etc.
Assessment methods
Credit awarded for a written test aimed at testing student's insight into the topics discussed during semester.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2009, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/LJMgrB26

Go to top | Current date and time: 23. 7. 2018 04:15, Week 30 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System