LJMgrB14 Evropa v době velkého stěhování národů II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 14:10–15:45 A21
Předpoklady
LJBcA10 Dějiny antického světa II || HIA104 Dějiny starověku || MED04 Dějiny Středomoří II
Ukončení kurzu Evropa v době stěhování národů I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen pochopit důležitost tzv. barbarských germánských států pro evropský vývoj po tzv. pádu říše římské na Západě a diskutovat o ní;
ocenit dědictví antické kultury a roli římského práva v epoše raného středověku;
srovnat antické a "barbarské" prvky raně středověkého vývoje;
bude s to lépe zhodnotit specifické rysy přechodných období dějin obecně.
Osnova
 • 1) Frankové a římské říše.
 • 2) Christianizace Franků.
 • 3) Fungování franského státu, antické a germánské prvky v jeho struktuře.
 • 4) Význam franského státu v dějiných západní a střední Evropy.
 • 5) Franské misie.
 • 6) Anglové, Sasové a Jutové v Britannii.
 • 7) Langobardský stát -- přerušení kontinuity s antikou?
 • 8) Kmenový svaz Alamanů.
 • 9) Polyteistické náboženství Germánů.
 • 10) Christianizace Germánů od Bavorska po Grónsko.
 • 11) Stát a právo barbarů (obecná analýza).
 • 12) Podíl barbarů na zániku říše západořímské.
 • 13) Jejich podíl na uchování antické kultury.
Literatura
 • Dvanáct století církevních dějin (Rozš.) : 12 století církevních dějin. info
 • Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace (Variant.) : Sborník textů přednášek a příspěvků k tématu Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace. info
 • Historiarum libri decem (Orig.) : O boji králů a údělu spravedlivých : kronika Franků : dějiny v deseti knihách. info
 • Die Völkerwanderung : Europa zwischen Antike und Mittelalter. Edited by Matthias Knaut - Dieter Quast. Stuttgart: Theiss, 2005. 104 s. ISBN 380621574X. info
 • Edda. Edited by Helena Kadečková, Translated by Ladislav Heger. V této úpravě vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 491 s. ISBN 8072035339. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • POHL, Walter. Die Völkerwanderung : Eroberung und Integration. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2002. 266 s. ISBN 3170155660. info
 • ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Translated by Věra Kotábová. Praha: Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3. info
 • MENGHIN, Wilfried. Die Langobarden : Geschichte und Archäologie. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2000. 236 s. ISBN 3926642238. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
 • TODD, Malcolm. Germáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 301 s. ISBN 80-7106-263-4. info
 • KADEČKOVÁ, Helena. Soumrak bohů :severské mýty a báje. Illustrated by Klára Folvarská-Roseová. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1998. 234 s. ISBN 80-85974-98-3. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria. SPFFBU E 37, Brno: MU, 1982, E 37, č. 37. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni : mezi Thorsbergem a Ravennou : kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů [1-5330]. Praha: Orbis, 1977. info
 • DIESNER, Hans-Joachim. Das Vandalenreich : Aufstieg und Untergang. Leipzig: Koehler & Amelang, 1966. 167 s. info
Výukové metody
1 hodina přednášky,1 hodina semináře; četba různých pramenů k době velkého stěhování národů a jejich rozbor pomocí diskuse učitele se studenty
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření témat probraných během semestru.
Informace učitele
V písemném testu se vyskytuje vždy i jedna otázka, týkající se vývoje pozdně římské říše.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 13:49, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému