EN

FF:PBSNJA3 Sociální integrace - Informace o předmětu

PBSNJA3 Sociální pedagogika

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:30–19:05 C11
Předpoklady
Nepředpokládá se předchozí absolvování žádného konkrétního předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s významnými klasickými, moderními i současnými teoriemi, z nichž vychází současná sociální pedagogika a které reflekují práci se skupinami i jednotlivci. Budou přitom vysvětleny i "nové" koncepty, které dominují současnému diskursu sociální politiky v Evropské unii, jako jsou sociální exkluze, sociální inkluze či sociální koheze. Na konci kurzu jsou studenti s to vyhledat empirická data k různým jevům z oblasti sociální integrace a zvážit adekvátnost opatření v rámci sociální pedagogiky, sociální politiky a sociální práce, která se k nim vztahují.
Osnova
 • Osnova 1. Současná paradigmata sociální pedagogiky. 2. Teorie integrace a reprodukce 3. Teorie kapitálů 4. Individualizace společnosti 5. Sociální stát? 6. Trh práce a nezaměstnanost 7. Chudoba a sociální exkluze 8. Solidarita, inkluze, integrace a sociální koheze 9.Teorie migrace a multikulturální společnosti 10.Sociální diferenciace v prostoru a prostorové vyloučení 11.Kultura chudoby 12.Projekty a programy minimalizace nepříznivých sociálních dopadů v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. ISBN 9788073676803. info
 • The diversity of social pedagogy in Europe. Edited by Jacob Kornbeck - Niels Rosendal Jensen. 1. Aufl. Bremen: Europäischer Hochschulsverlag, 2009. 237 s. ISBN 9783941482340. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. Translated by Martin Ritter. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2004. 290 s. ISBN 802041195X. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004. 190 s. Studie. ISBN 80-86429-29-6. URL info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326. info
 • MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3. info
  doporučená literatura
 • ŠAFR, Jiří a Markéta SEDLÁČKOVÁ. Sociální kapitál : koncepty, teorie a metody měření. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007. 93 s. ISBN 8073300958. info
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie :[problémy, teorie, empirie]. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 s. ISBN 8086429431. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
  neurčeno
 • European Committee for Social Cohesion. 2004. Revised Strategy for Social Cohesion. Stras-bourg: European Committee for Social Cohesion.
 • Bayer Ivo, Markéta Sedláčková a Jiří Šafr. 2005. „Sociální koheze. Teorie a empirické přístupy, projekty a používaná data“. SDA Info – informační bulletin Sociologického datového archivu, 7(2):2-5.
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 431 stran. ISBN 9788074190476. info
 • SARTORI, Giovanni. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci : esej o multietnické společnosti. Translated by Karolina Křížová. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2005. 134 s. ISBN 8073630222. info
 • LEVITAS, Ruth. The inclusive society? : social exclusion and New Labour. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. xv, 277. ISBN 140394427X. info
 • Social capital. Edited by John Field. 1st pub. London: Routledge, 2003. vi, 165. ISBN 0415257549. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Translated by S. M. Blumfeld. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. 343 s. ISBN 8020409661. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Translated by Miloslav Petrusek. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. ISBN 80-86429-11-3. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 157 s. ISBN 8020408177. info
Výukové metody
Kurz je organizován do týdenních tématických modulů, vyžadující četbu předepsané literatury a doplňující četbu. Teoretická příprava 1, 5 hodiny týdně, četba odborných textů, diskuse, individuální konzultace
Metody hodnocení
Přednáška, seminář. Na každou hodinu anotace 1 vybraného titulu povinné četby pro danou lekci a hodnocení celé četby pro danou lekci. Seminární práce. Písemná zkouška skládající se z 6 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny. Písemná zkouška (tvoří 80 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.