PSX_004 Social psychology

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Ondroušková (cvičící)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze zahraničním studentům psychologie.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Upon successful completion of the course, students will be able to define social psychology as the area of psychology which deals with the study of social behaviour and the mental experience of individuals in social context. Students will have a general knowledge of topics of social cognition, causal attribution, self-system, interpersonal communication, social processes in group and culture. Students will demonstrate a functional understanding of discussed processes because the topics are shown in their relation to the world in which the instructor and the students live.
Osnova
  • 1. Introduction into Social psychology. Subject of study SP, SP in the context of related disciplines. History of SP. Basic trends in SP of 20th century, current influential paradigms. Research methods in SP, possibilities of application in SP. 2.Social cognition. a) social perception and categorization. Associationist and constructivist models of social cognition. Scheme of processes of social perception. First impression versus complex review. Creating of impressions of other people, connection between perception and motivation. Distortions and mistakes in social perception. Connection between perception and attribution processes. b)self-relationship as a product of social interaction - cognitive, affective and behavioral components of self-system 3. Social Communication. Communication process. Syntax, semantics, pragmatics. Verbal end nonverbal communication.Communication styles and relationships. Communication axioms (Watzlawick, Bavelas, Haley, Jackson). Determinants of the efficient communication, assertivity. 4. Social processes in groups a) Microsocial processes Basic characteristics of the small group. Group development, group dynamics. Leadership styles. Social influence (social facilitation, loafing, deindividuation, group polarization). b) Macrosocial processes Introduction to the intercultural psychology (Hofstede). Ethnic relations. The course is taught annually.
Literatura
  • Introduction to social psychology :a european perspective. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe - Goeffrey M. Stephenson. 2nd ed. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996. xxii, 698. ISBN 0-631-18585-2. info
  • ARONSON, Elliot a Robin M. AKERT. Social psychology. Edited by Timothy D. Wilson. 8th ed., international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 538. ISBN 9781292021164. info
  • Journal of Personality and Social Psychology
  • European Journal of Social Psychology
Výukové metody
discussion, presentation
Metody hodnocení
Individual consultations - every month. Written/oral examination aimed at testing the student’s insight into the main theories, concepts and methodologies of the discipline.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Poslední úpravy: Humpolíček, 24.10.2014
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá formou konzultací s příslušným vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.