NJDSL4_22 Doctoral Exam

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SDzk (final examination).
Teacher(s)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem pro doktorskou zkoušku je bezpečná znalost německé literární historie a literární teorie, terminologie, specifických metod a nejdůležitějších aktuálních problémů se zohledněním historie filologického bádání a odborné reflexe příbuzných tematických oblastí. Detailní přehled o odborných disciplínách vztahujících se k disertačnímu tématu. Schopnost kritického posouzení teoretických východisek i praktické aplikovatelnosti jednotlivých koncepcí reflektujících zvolenou problematiku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem k doktorské zkoušce je bezpečná znalost německé literární historie a literární teorie, terminologie, specifických metod a nejdůležitějších aktuálních problémů se zohledněním historie filologického bádání a odborné reflexe příbuzných tematických oblastí. Detailní přehled o odborných disciplínách vztahujících se k disertačnímu tématu. Schopnost kritického posouzení teoretických východisek i praktické aplikovatelnosti jednotlivých koncepcí reflektujících zvolenou problematiku.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/NJDSL4_22