NJII_67 Švédština pro mírně pokročilé II

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eliška Straková (přednášející)
Mgr. Alžbeta Jurkovičová (pomocník)
Garance
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 B2.24
Předpoklady
NJII_66 Švédština - mírně pokročilí I && ! NJII_655 Švédština 1ob. bak. IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: rozšířit dovednosti v používání švédštiny slovem i písmem v rámci různých tematických okruhů;
prohloubení znalostí gramatických jevů;
rozšíření slovní zásoby týkající se jak každodenních situací, tak i specifických témat
Předpokládaná úroveň studenta po úspěšném absolvování předmětu podle Evropského referenčního rámce pro jazyky: B1
Osnova
  • Práce s jednoduššími texty a novinovými články, které se týkají švédských poměrů a reálií a určitých témat, např. média, slavní Švédové, mezigenerační rozdíly
  • Práce s autentickými audiomateriály
  • Procvičování detailních gramatických okruhů s důrazem na kontrast mezi češtinou a švédštinou, např. používání členů a časů
Literatura
  • Wijk-Anderssson, E. (2002). En svensk minigrammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren, ISBN: 9173827053
  • Hadenius, P., Lindén, A. (2005) 46 texter om Sverige. Stockholm: Bonnier Utbildning, ISBN: 9162269135
  • Johnsson, H-I. (1995). Sverige i fokus. Stockholm: Svenska Institutet, ISBN:
  • Hellström, G., Zalcmanis, (1996). Andra övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonnier Ubildning, ISBN: 9162214926
  • Aktuální materiály Svenska institutet a vlastní
Metody hodnocení
Práce ve skupině, samostatná četba, domácí úkoly, práce s e-learningem
Zápočet – písemně i ústně
Vyučovací jazyk
Švédština
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2307
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2018.