RLB514 Proměny novověkého ateismu

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:10–15:45 pracovna, kromě Po 6. 3. ; a Po 13. 3. 14:10–15:45 pracovna
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět kurzu je zaměřen na analýzu proměn, kterými prošel fenomén ateismu v evropském myšlení a společnosti v průběhu novověku. Soustředit se bude přitom na několik rovin, které se daného fenoménu týkají. První z nich bude rovina sémantická, dále pak rovina filosofická a konečně rovina sociálně-politická. Cílem bude ukázat, že novověký ateismus je v podstatě především ideově-politický koncept, jehož analytické použití ve vědě je značně omezené. V souvislosti s prověřováním této hypotézy, pak bude pozornost věnována nejen rozborům a kritické reflexi „klasických“ podob novověkého ateismu (např. osvícenský ateismus, marxistický ateismu, pozitivistický ateismus, apod.), ale rovněž jeho soudobým podobám, především tzv. novému ateismu, stejně jako recentním pokusům o kritické vypořádání se s fenoménem ateismu v soudobé západní společnosti, které jsou spojené s pokusy o jeho nové vymezení a aplikaci nových typologizací, stejně jako se zavádění nových kategorií, především pak kategorie unbelief.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvován kurzu schopen/a:

definovat základní typy ateismu; analyzovat a interpretovat vybrané klíčové texty moderního ateismu; kriticky analyzovat rozdíly mezi ateismem, agnosticismem, apateismem; popsat rozdíly mezi sekularismem a ateismem
Osnova
 • Základní vymezení pojmu ateismus. Genealogie pojmu a jeho nejstarší použití; Novověká redefinice ateismu. Od teologické kategorie ke kategorii politické; Základní podoby novověkého ateismu I. Osvícenský ateismus; Základní podoby novověkého ateismu II. Marxistický ateismus; Základní podoby novověkého ateismu III. Pozitivistický ateismus; Základní podoby novověkého ateismu IV. Existencialistický ateismus; Ateismus, sekularismus a moderní společnost. Pokusy o vytvoření analytické kategorie; Tzv. nový ateismus. Pokus o oživení jednoho konceptu; Současné pokusy o nové vymezení 1. Sociologická perspektiva a koncept unbelief; Současné pokusy o nové vymezení 2. Ateismus z pohledu CSR
Literatura
  povinná literatura
 • NORENZAYAN, Ara. Big gods : how religion transformed cooperation and conflict. Princeton: Princeton University Press, 2013. xiii, 248. ISBN 9780691151212. info
 • MCGRATH, Alister E. The twilight of atheism : the rise and fall of disbelief in the modern world. 1st ed. London: Rider, 2004. xiii, 306. ISBN 9781844131556. info
 • BAGGINI, Julian. Atheism : a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2003. 119 p. ISBN 0192804243. info
 • FEUERBACH, Ludvík. Přednášky o podstatě náboženství. Translated by Zbyněk Sekal. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 326 s. info
  doporučená literatura
 • PURZYCKI, Benjamin Grant, Joseph HENRICH, Coren APICELLA, Quentin ATKINSON, Adam BAIMEL, Emma COHEN, Rita MCNAMARA, Aiyana WILLARD, Dimitrios XYGALATAS a Ara NORENZAYAN. The evolution of religion and morality : A synthesis of ethnographic and experimental evidence from eight societies. Religion, Brain & Behavior. Routledge, 2018, roč. 8, č. 2, s. 101-132. ISSN 2153-599X. doi:10.1080/2153599X.2016.1267027. info
 • Religion and the new atheism : a critical appraisal. Edited by Amarnath Amarasingam. Boston: Brill, 2010. xv, 253. ISBN 9789004185579. info
 • SMITH, George H. Why atheism? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2000. 250 p. ISBN 1573922684. info
  neurčeno
 • A short history of atheism. Edited by Gavin Hyman. New York: In the United States of America and Canada distributed by Palgrave Macmillan, 2010. xx, 212 p. ISBN 9781848851375. info
 • The Cambridge companion to atheism. Edited by Michael Martin. First publishing. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xix, 331. ISBN 9780521603676. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, četba a rozbor textů
Metody hodnocení
Aktivní účast (20%); závěrečná seminární práce (50%); konspekty (30%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022.